Det’ en ommer!

af Kjeld Kristensen, Politiken, 17. februar 2007
af Kjeld Kristensen, Politiken, 17. februar 2007

Det lille populærvidenskabelige sprogblad Mål & Mæle har kåret årets ord i 2006. Det blev ordet ommer, det gennemgående ord i tv-reklamerne for Grøn Tuborg, hvor den brovtende reklameboss Philip groft afviser den kiksede idémand Frederiks forrykte forslag til en reklamekampagne for Tuborg med f.eks. følgende svada: »Du er syg, du er rigtig, rigtig syg, Frederik. DET’ EN OMMER!«. Siden lanceringen af reklameserien i efteråret 2005 har det sjove, rammende ord i stigende grad været på danskernes læber med udbredelse også til skriftsproget. Derfor er ommer som årets ord i 2006 et godt valg.

Ommer er dog ikke nyt i dansk. Det har i længere tid været brugt, især i talesproget, som betegnelse for, at en handling eller en aktivitet skal gå om, f.eks. at et terningkast i et spil skal tages om, fordi terningen er faldet på gulvet eller har lagt sig på skrå op ad en genstand på bordet. At ommer er ældre end Tuborg-reklamerne, fremgår også af følgende herlige eksempel fra en weblog, dateret 9. marts 2005, hvor en ommer er noget positivt, et venligt tildelt nyt forsøg: »Husker du legen med gode kammerater som barn? De gav gerne en ommer når man dummede sig i legen... Tænk hvis vi kunne gå gennem livet med en stor pose ommere til rådighed«. Det er egentlig mærkeligt, at ordet ikke har fundet vej til ordbøgerne nogensinde, men det gør det nok snart.

Navneordet ommer er dannet af biordet om i betydningen ’én gang til; helt forfra’. Det er man ikke i tvivl om, hvis man har set reklameseriens episoder. Navneord dannet af et biord + afledningsendelsen -er er meget sjældne i dansk; faktisk kender jeg kun ét andet eksempel: forbier. Men en anden tolkning af orddannelsen er også mulig. Biordet om kan nemlig opfattes som et koncentreret udtryk for en konstruktion med et udsagnsord: lave (det) om, og så er ommer på linje med nyere uformelle orddannelser som (være med på en) kigger og (få sig en) griner, der netop er dannet ud fra et udsagnsord (kigge, grine) ved tilføjelse af endelsen -er. En orddannelse, der kommer tæt på ommer, er ordet skubopper ’spiseredskab til små børn’. Her har vi kombinationen udsagnsord + biord + -er i ét ord, og hvis udsagnsordet reduceres bort, har vi et ord, opper, der svarer til ommer.

Stavemåden ommer er i overensstemmelse med danske retskrivningsregler, for vokalen i om er kort, og derfor fordobles den efterfølgende konsonant, når der kommer en endelse på. Men man kan også støde på stavemåden om’er, der ganske vist fungerer, men røber usikkerhed ved gengivelse af et ord, der føles nyt og specielt.

Ommer kan i lighed med andre danske navneord bøjes: ommeren, ommere, ommerne. Flertalsformen er ret udbredt; et eksempel: »Der er ingen ommere i optagelsesprøver« (Fyens Stiftstidende, 24. januar 2007).

Man kan læse mere om årets ord og dets konkurrenter i det kommende nummer af Mål & Mæle.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sprogligt" blev bragt i Politiken i perioden 7. oktober 2006 til 25. juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs hele artiklen