Insinuere

af Lars Trap-Jensen, Politiken, 16. januar 2008
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 16. januar 2008

I samme mail spørger Hans Willumsen til betydningen af ordet insinuere efter at have læst denne sætning i Politiken: »Frank Wenzel har dog tidligere insinueret, at man næppe anker straffen«.

Normalt betyder at insinuere »at komme med krænkende antydninger; antyde noget forkasteligt«, men som det fremgår af sammenhængen, er det her brugt helt neutralt i betydningen ‘antyde’. Den brug er ganske rigtigt ikke etableret i dag, men det er værd at gøre opmærksom på, at det er en betydning, ordet faktisk har haft engang. I ’Ordbog over det danske Sprog’ bringes den neutrale definition først, belagt med et citat fra forfatteren Henrik Hertz (1797/98-1870): »det bedste Beviis paa, at Bibelen er en guddommelig Aabenbaring, er den majestætisk Simplicitet, hvormed den insinuerer saa store Sandheder«. Først derefter kommer den betydning, vi kender i dag, med kommentaren »nu næsten kun med hensyn til ondsindet, urigtig ell. fornærmende beskyldning«.

Selv om det altså har været en etableret betydning, kan det ikke tilrådes at bruge ordet på denne måde i dag.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sprogligt" blev bragt i Politiken i perioden 7. oktober 2006 til 25. juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs hele artiklen