At være i salveten

af Henrik Andersson, Politiken, 16. april 2008
af Henrik Andersson, Politiken, 16. april 2008

Et udtryk, der trives noget bedre, er i salveten. Den Danske Ordbog kalder det ganske vist gammeldags, men man støder stadigvæk jævnligt på det. Flere læsere har udtrykt tvivl om, hvad det præcis betyder, og tvivlen er forståelig.

Sagen er, at udtrykket i løbet af de seneste ca. 50 år har gennemgået om ikke en betydningsændring, så dog en betydningsudvidelse. Oprindelig betød (være, komme) i salveten ’(være, komme) i sikkerhed, i god behold, på den sikre side’. Det er den betydningsforklaring, man får i ODS, og den støttes fint af eksemplerne, der bl.a. taler om en mand, der under en koleraepidemi var »krøben i Salveten og havde frelst sin Krop« (Vilh. Bergsøe 1867), og en berygtet storsmugler fra Landskrona – »desværre stadig i salveten og urørlig hinsides Sundet« (Otto Rung 1936).

I dag er det vist især ældre personer, der ville foreslå ’være eller komme i sikkerhed’ som den mest oplagte omskrivning af udtrykket. Nu er de mest nærliggende synonymer snarere ’være eller komme ovenpå, på den grønne gren eller ind(e) i varmen’, hvad der fremgår af Den Danske Ordbogs eksempel: »Du har fået kontrakten. Du er i salveten! Du bliver verdensberømt!« Citatet er velvalgt, også fordi udtrykket tit bruges om økonomisk succes.

Sprogforskere har haft svært ved at finde en sikker forklaring på salveten. Ordet er dannet til verbet salvere (sig) ’frelse (sig), bringe (sig) i sikkerhed’, som igen kommer af latin salvare med samme betydning. ODS’ bud er, at den mærkelige orddannelse salvet kan være opstået som modsætning til labet i udtrykket være eller komme i (eller ud af) labet(en) ’være i eller komme ud af en knibe eller forlegenhed’.

Betydningsglidningen kan være forårsaget af, at mange mennesker ikke længere forbinder salvet(en) med det latinske ord for frelse, men med en ubestemt forestilling om noget, der betegner held og succes. Måske er der en mere eller mindre bevidst kobling til salvie, der jo har samme farve som den grønne gren, som lykkens udvalgte sidder på – og den hamp, som denne forklaring kan være på vej ud i!

Hvorom alting er: Udviklingen i udtrykkets betydning er tilsyneladende foregået i relativ ubemærkethed. Jeg har i hvert fald aldrig hørt nogen ringe halv tolv for en, der bruger være i salveten i betydningen ’være på den grønne gren’.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sprogligt" blev bragt i Politiken i perioden 7. oktober 2006 til 25. juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs hele artiklen