Sin eller deres?

af Kjeld Kristensen, Politiken, 14. oktober 2006
af Kjeld Kristensen, Politiken, 14. oktober 2006

Til sidst en klassiker: problemet med sin eller deres. Kaj H. Pedersen, Nørresundby, spørger, om der skal stå sit eller deres i følgende sætning fra en bankreklame: »Nogle stykker af Finansøkonomerne årgang 2006 fortæller om sit praktikophold«. I korrekt dansk kan sin, sit og sine kun vise tilbage til et grundled i ental. Er grundleddet flertal, hedder det deres. Da grundleddet i sætningen ovenfor, nogle stykker, er flertal, skal der stå deres praktikophold. Det, der kan have forvirret skribenten, er, at der står et entalsudtryk, årgang 2006, lige foran.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sprogligt" blev bragt i Politiken i perioden 7. oktober 2006 til 25. juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs hele artiklen