Hamburger

af Henrik Lorentzen, Politiken, 14. november 2007
af Henrik Lorentzen, Politiken, 14. november 2007

Hamburgerryg er ikke valgflæsk, men saltet og røget svinekam. Annelie Hansson undrer sig over betegnelsen, når det nu ikke er det kød, man laver hamburgere af. Begge ord er dog afledt af navnet på den nordtyske by Hamburg. Hamburgerne, altså bøfferne, menes at være bragt til USA af tyske sømænd fra Hamburg i anden halvdel af 1800-tallet. Det er derimod ikke helt klart, hvad den klassiske danske spise hamburgerryg har med Hamburg at gøre. I Tyskland og Sverige kaldes den kasseler og forbindes åbenbart med byen Kassel.

I Ordbog over det danske Sprog nævnes en række andre madvarer, der begynder med hamburger – eller hamborger, som man tidligere foretrak at skrive – f.eks. hamborgermad, en skive hvedebrød og en skive rugbrød, der er lagt sammen, dvs. en amagermad, og hamborgersurbrød, et lille, rundt surbrød uden kommen. En mulig forklaring på betegnelsen hamburgerryg kunne være, at de mange saltforekomster i Nordtyskland har betydet, at man var særlig glad for at salte kødet på disse egne, men det er kun et gæt. Hvis læserne skulle vide mere, hører Sprogligt gerne om det.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sprogligt" blev bragt i Politiken i perioden 7. oktober 2006 til 25. juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Læs hele artiklen