Sølvkæreste

af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 24. april 2010
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 24. april 2010

I januar i år kunne man i en lokalavis læse at Dansk Sprognævn i efteråret 2009 havde optaget et nyt ord: "Sølvkærester". Ifølge artiklen blev ordet lanceret da et par "sølvkærester" inviterede til fest for at fejre at de havde levet sammen i 25 år.

Da Sprognævnet blev spurgt om ordet, svarede vi at det er et godt ord. Det kan dannes uden videre af ord vi har i forvejen, og det dækker fint den tilsigtede betydning. Det kan endda være at det har en chance for at overleve, for der er jo lang tradition for at fejre sølvbryllup, og hvis man ikke har været gift, så må festen jo hedde noget andet.

Men vi har ikke "optaget" ordet. Vi har nemlig ingen beføjelser til at optage eller afvise ord der bliver dannet og brugt af sprogbrugerne.

Det ansvar har de selv.

"Sølvkæreste" er et rigtigt dansk ord, selv om det ikke står i ordbogen. Faktisk er det ikke særlig sandsynligt at det kommer til at stå der, netop fordi det er dannet på en ret regelmæssig og gennemskuelig måde i analogi med "sølvbrud(gom)". Det er der ingen problemer med, så det behøver ikke at stå i ordbogen.

Anderledes med "kæreste".

Det skal stå der, sådan at man kan få at vide at det er et navneord der kan bøjes i bestemthed og tal ("kæresten, kærester"), og ikke bare superlativen af "kær". Og så er det jo et fint ord for den man elsker, hvad enten man er gift eller ej. I 60'erne og 70'erne var det ellers truet, i hvert fald i de kredse hvor jeg færdedes.

"Kæreste" var ikke bare et barnligt ord, det var et ord der hang uløseligt sammen med netop den traditionelle opfattelse af kærligheden og seksualiteten som vi ville gøre op med, og derfor kunne seriøse voksne mennesker ikke bruge det om deres forhold til hinanden.

Vi fandt nu aldrig rigtig et andet ord der duede til noget – "fyr" og "dame" er slang, og "sambo" lyder ikke særlig kærligt. "Kæreste" har heldigvis fået en renæssance, og nu lever det åbenbart så godt at det kan bruges i en nydannet sammensætning – det ville have været næsten utænkeligt for 35 år siden. Så "kæreste" er ikke længere truet, det kommer nok til at stå i ordbøgerne i mange år endnu.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sproget" er blevet bragt i Jyllands-Posten siden juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Dansk Sprognævn.