/, // og xxx

af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 28. juni 2014
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 28. juni 2014

Mange kender sikkert brugen af skråstreg som en afslutningshilsen i e-mails, fx /Anne. Allerede i 2003, da e-mailen stadig var relativt ung, blev Sprognævnet spurgt om hvor denne brug af skråstregen stammer fra. Svaret er at hilsenen formentlig stammer fra kontorteknisk sprog hvor skråstregen i breve står foran navnet på medunderskriveren, dvs. den der har forfattet brevet, men som af en eller anden grund ikke kan skrive under alene. Denne særlige funktion er forsvundet i e-mails hvor skråstregen bare er en afslutningshilsen. Man kan undre sig over at skråstregen på den måde er vandret fra formelt, kontorteknisk sprog over til e-mailen der af de fleste vel opfattes som ret uformel. En del af forklaringen er nok at det er en hurtig måde at afslutte en besked på, og på den måde passer den fint til det medie e-mailen er. Men hvad betyder det så når der står to skråstreger efter hinanden, som fx i //Anne? Her er der sandsynligvis tale om det man kalder flertal ved reduplikation: Der er flere skråstreger, og derfor er betydningen hilsner. Det er ikke noget særligt almindeligt fænomen på dansk, men vi kender det fra forkortelsen p. (af latin pagina) der betyder ”side”, mens forkortelsen pp. betyder ”siderne”. Det minder også lidt om hilsenen xxx på engelsk der betyder ”kisses”, altså ”flere kys”, og hvor flerheden af x’er angiver at der er tale om flere kys. (Hvis man undrer sig over hvad bogstavet x har med et kys at gøre, så kig på bogstavets form:  Med lidt god vilje kan det godt ligne to læber der er i kontakt med hinanden). Hilsenen xxx hører også til i uformel kommunikation, men er dog noget mere kærlig end skråstregen der vist er cirka lige så følelsesladet som venlig hilsen. Måske er det noget andet med //? Den afslutningshilsen har jeg i hvert fald stadig til gode at få i en e-mail. Måske skulle jeg prøve med et ///xxx Anne næste gang jeg sender en mail – så er der i hvert fald sendt godt med både hilsner og kys!

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sproget" er blevet bragt i Jyllands-Posten siden juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Dansk Sprognævn.