Urealistisk forslag

af tidligere formand for Dansk Sprognævn Niels Davidsen-Nielsen, Jyllands-Posten, 19. juni 2008
af tidligere formand for Dansk Sprognævn Niels Davidsen-Nielsen, Jyllands-Posten, 19. juni 2008

I sin meget omtalte nye bog 'Godt dansk' slår Peder Skyum-Nielsen til lyd for at sproget i højere grad udtales som det skrives, for eksempel ved at man sørger for at få alle stavelserne i et ord med (or-ge-let osv.). Det ville være umådelig populært i hele Norden, hvor man har meget lettere ved at forstå det skriftnære dansk der tales af islændinge og færinger, end dansk som det tales af danskere. Men som helhed er dette forslag urealistisk, for man kan ikke genindføre konsonanter der for længst har skiftet karakter eller er bortfaldet. Derimod kan man godt tale tydeligt uden at skrue sproghistorien tilbage, og det er det der er brug for i tv-serierne. Der er ikke nogen nødvendig modsætning mellem hverdagssprog og tydelighed.

I artiklen i Svenska Dagbladet bemærkes det at når Ghita Nørby dukkede op i Ørnen og Bent Mejding i Forbrydelsen, var der ingen der klagede over utydelige replikker. Jeg har heller ikke hørt om nogen i Danmark der her klagede over kunstlet eller gammeldags sprog. Det kan altså godt lade sig gøre, så på med vanten. Allerede gamle Demosthenes vidste det: Artikulation er godt.

Teksten stammer fra en serie klummer der under rubrikken "Sproget" er blevet bragt i Jyllands-Posten siden juni 2008. Klummerne er skrevet af medarbejdere ved Dansk Sprognævn.Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sproget" er blevet bragt i Jyllands-Posten siden juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Dansk Sprognævn.

Disse artikler kunne måske også have interesse