Khat og mouse

af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 23. juli 2012
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 23. juli 2012

Diskussionen om stavningen af det euforiserende stof kat har fyldt avisspalterne i de forløbne uger. Hvorfor har Sprognævnet dog valgt stavemåden kat og ikke khat? Hvorfor har man skabt en ny forvirrende homograf, dvs. to forskellige ord som staves ens, altså dyret kat og det euforiserende stof kat? For det første er de to ord ikke helt så ens som man skulle tro. Kat 1 (altså dyret) er tælleligt og kan bøjes i flertal, fx: "Hun havde 5 katte". Kat 2 (altså stoffet) er utælleligt på samme måde som mælk, kød og sand og kan ikke bøjes i flertal.

I kredse hvor man bruger det euforiserende stof, kan man sikkert godt sige: "Jeg har ret meget kat derhjemme", og der vil formentlig ikke være nogen som tror, at det drejer sig om 5 katte i betydningen kat 1. Så hånden på hjertet: Er der virkelig nogen i Danmark som vil misforstå overskriften: "Hund fandt 70 kilo kat?" Selv i sætninger som "Hvorfor har du givet din kat kat?" vil de omkringstående ord og ordenes rækkefølge hurtigt afsløre hvad meningen er.

For det andet vil staveformen khat måske nok kunne løse det ret uskadelige flertydighedsproblem i skriftsproget, men ikke i talesproget.

Så i fx radioavisen vil forskellen på kat 1 og kat 2 ikke kunne komme frem fordi de to ord udtales nøjagtig ens. Sprogfolk opfatter talesproget som det primære.
"Skrift er frysetørret tale", sagde prof. Frans Gregersen i en tale forleden. Så når talesproget ikke har en forskel, hvorfor indføre et stumt h i skriftsproget? Det danske sprog vrimler med flertydige ord. Næsten hvert tredje ord i en tekst er flertydigt. Et ord som for har op til 8 betydninger. Og hvad med ordet mus. Det kan både være det dyr som katten fanger, det kan være en sygdom i et led, fx knæet, og det kan være en computermus.

Skulle vi for entydighedens skyld begynde at kalde den sidste for mouse? Flertydighed er en af de mere interessante sider af vores ordforråd og giver ofte anledning til vittigheder og anden underholdende adfærd. Hvad betyder høj i vittigheden: "Hvad er højest? Rundetårn eller et tordenskrald?" Hvor mange betydninger har sætningen "Den gamle elsker piber"? Se, det var kattens.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sproget" er blevet bragt i Jyllands-Posten siden juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Dansk Sprognævn.