Fuck ordbogen!

af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 13. april 2013
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 13. april 2013

I november 2012 udkom 4. udgave af Retskrivningsordbogen.

I forhold til 3.- udgaven fra 2001 er ordbogen blevet opdateret med ca. 4500 nye opslagsord, fx app, blog, tsunami, podcasting, mms, skole-hjem-samtale, wasabi, burka, tricktyv, stressfaktor og fredagsbar.

Blandt de nye opslagsord i ordbogen finder man også udråbsordet "fuck", verbet "fucke" og adjektivet "fucking".

Det gav ved ordbogens udgivelse anledning til en vis debat i medierne: Er "fuck" nu pludselig blevet et stuerent ord? Og ved Sprognævnet virkelig ikke hvad ordene betyder på engelsk? Svarene på de to spørgsmål er "nej" og "jo"! Et ord bliver såmænd hverken mere eller mindre stuerent af at komme med i Retskrivningsordbogen, og hvad ordet betyder på engelsk, kommer egentlig ikke det danske sprog ved.

Der er således ikke tale om at Dansk Sprognævn har godkendt de pågældende ord, og der er heller ikke tale om at nævnet ønsker at tilskynde til en øget brug af "fuck" eller andre "grimme" ord.

Retskrivningsordbogen indeholder i alt ca. 64.000 opslagsord samt ca. 10.000 sammensætningseksempler (fx "stationsbygning" under opslagsordet "station").

Dette ordstof dækker "rigssprogets almindelige ordforråd, herunder en del fagord med en vis almen udbredelse" (jf. Vejledning i ordbogens brug, Retskrivningsordbogen, s. 11).

 Hvad enten man kan lide det eller ej, er ordet "fuck" kommet til at tilhøre det almindelige rigsdanske ordforråd, og derfor skal det naturligvis også kunne slås op i Retskrivningsordbogen.

Det samme gælder de ligeledes nyoptagne ord "shit", "bitch" og "perker", og sammen med "fuck" føjer de sig nu til rækken af andre grimme ord som fx "pik", "røv" og "kneppe", der i forvejen var at finde i ordbogen.

Ordet "fuck" kan i dansk skriftsprog spores til omkring 1990; i talesproget er det nok ældre. Det kom med i Den Danske Ordbog i 2004, Nudansk Ordbog fulgte trop i 2010, og nu er det altså også at finde i Retskrivningsordbogen.

Men hvis Sprognævnet bliver spurgt, vil vi da anbefale at man er tilbageholdende med at bruge ordet.

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sproget" er blevet bragt i Jyllands-Posten siden juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Dansk Sprognævn.