Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sproget — Jyllands-Postens sprogklumme Brev fra kommunen
 

Brev fra kommunen

af ph.d.-studerende Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 23. oktober 2010
af ph.d.-studerende Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 23. oktober 2010

Vedr. den af en række institutioner og virksomheder anvendte sprogbrug …

For nogle år siden søgte jeg om tilladelse til at installere bad i min lejlighed. Som svar på min yderst prosaiske ansøgning fik jeg et to sider langt brev fra kommunen hvor jeg bl.a. kunne læse at "opmærksomheden skal henledes på at afløbsarbejdet kan udføres uden forud indhentet særskilt tilladelse".

Inden for de sidste 30-40 år har masser af private og offentlige organisationer gjort en stor indsats for at skrive mere enkelt og ligefremt til borgere og kunder. Der er sket rigtigt meget, men man kan undre sig over at det tilsyneladende bliver ved med at være vanskeligt at henvende sig på en enkel og ligefrem måde.

Trods gode intentioner og ambitiøse sprogprojekter kan man stadig støde på floromvundne ord og formuleringer, fx "den fremsendte skrivelse" i stedet for "brevet" og "foranledige" i stedet for "sørge for".

Forklaringerne er at finde flere forskellige steder: Gamle skrivevaner kan være svære at bryde, for det er nu engang lettere at gøre tingene som man altid har gjort. Hos både gamle og unge medarbejdere kan den faglige identitet – fx følelsen af at være en "rigtig" sagsbehandler – også være knyttet til brugen af bestemte ord og fraser. Derfor kan det føles uprofessionelt at give slip på gamle udtryk til fordel for en mere hverdagsagtig og uformel sprogbrug.

Dertil kommer en særlig "faglig blindhed": Efter et langt arbejdsliv i pensionsbranchen kan man faktisk helt glemme at ikke alle forstår ord som "tilbagekøbsværdi" (dvs. det beløb man kan få udbetalt, hvis man vælger at få udbetalt sin pensionsopsparing, før man går på pension). Desuden er de emner som fx kommuner og pensionsselskaber skriver om til borgere eller kunder, ofte i sig selv ganske indviklede.

Men kunne kommunen da for pokker ikke bare have skrevet noget i retning af "du behøver ikke at søge om tilladelse til at etablere et afløb". Det var jo bare det jeg ville vide. 

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sproget" er blevet bragt i Jyllands-Posten siden juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Dansk Sprognævn.