Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sproget — Jyllands-Postens sprogklumme At overvinde Babel
 

At overvinde Babel

af Sabine Kirchmeier direktør i Dansk Sprognævn
af Sabine Kirchmeier direktør i Dansk Sprognævn

Sproget er forudsætningen for at vi kan formidle hvad vi tænker. Menneskeheden tog et kvantespring da vi lærte at bruge sproget og blev i stand til at overføre viden og erfaringer og forhandle med hindanden om at finde de bedste løsninger.
Opfindelsen af skriftsproget var endnu et sådant kvantespring. Viden var ikke længere kun knyttet til bestemte individer, men kunne overføres uafhængigt af tid og sted og blive tilgængelig for enhver der kunne læse. Kommunikationsteknologien har givet os endnu en ny mulighed for at kommunikere.
Denne gang den direkte kommunikation med lyd, billede eller tekst mellem mennesker uafhængigt af om de befinder sig vidt forskellige steder på kloden. Det næste kvantespring er lige om hjørnet.
Det bliver kommunikation uafhængigt af hvilket sprog man taler.
EU, Microsoft og Google skubber voldsomt på i disse år for at finde løsninger på udfordringen fra babelstårnet, og de er tæt på et gennembrud. På universitetet i Karlsruhe kan udenlandske studerende nu følge med i forelæsninger på deres eget sprog. Læreren underviser på sit modersmål -tysk, talestrømmen bliver genkendt automatisk, og oversættelsen bliver simultant vist på den studerendes computer på engelsk, fransk eller arabisk.
Smart og enkelt, og man slipper tilmed for at tage noter. Og der er endnu en bonuseffekt: Den genkendte tekst og oversættelsen bliver vist ved siden af hinanden så udenlandske studerende samtidig også kan lære det andet sprog. Men også andre kan have glæde af teknologien, fx studerende med hørehandicap eller studerende med lærerens modersmål som andetsprog.
Hvor der er en vilje, er der også en vej, siger et gammelt ordsprog, og forskning i sprogteknologi er klart en vej til at komme ud over de begrænsninger mange mennesker oplever på grund af manglende sprogkundskaber. Størstedelen af undervisningen i naturvidenskabelige fag på danske universiteter foregår i dag på engelsk - mon kvantespringet kommer i tide til at vi også i Danmark kan vinde de tabte domæner tilbage og igen udtrykke os frit og ubesværet på vores eget sprog?

Teksten stammer fra en serie artikler der under rubrikken "Sproget" er blevet bragt i Jyllands-Posten siden juni 2008. Artiklerne er skrevet af medarbejdere ved Dansk Sprognævn.