Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 95 Klassisk rigsmål
 

Klassisk rigsmål

af Erik Hansen, juni 1994
af Erik Hansen, juni 1994

I slutningen af maj modtog DR's tidligere generaldirektør Hans Jørgen Jensen Modersmål-Selskabets pris for sin indsats for sproget i Danmarks Radio.

I sin takketale, trykt som kronik i Berlingske Tidende 27.5.1994, fremhæver prismodtageren gang på gang at hans arbejde med at forbedre sproget i DR har måttet foregå under rasende modstand fra de to eksterne sprogkonsulenter, idet vi skulle være forbitrede modstandere af "klassisk rigsmål".

Det der ligger bag, er nogle drøftelser i forbindelse med udarbejdelsen af dokumentet "DR's sprogpolitik" (1988). Hans Jørgen Jensen ville – og det er vidnefast – bekæmpe enhver form for dialekt, dialektpræg og nyere rigsmålsudtale i DR til fordel for en sproglig standardisering. Det frarådede vi ganske rigtigt. Både ud fra en faglig og personlig vurdering finder vi at sproglig mangfoldighed er af det gode, og at der er bundet så megen personlig identitet i sproget at man skal respektere dialekterne, herunder københavnsk – vel at mærke når de tales godt!

Vi har gennem årene på tryk og i drøftelser med DR's medarbejdere valgt at lægge energien dér, hvor der er noget at stille op. Vi har givet råd om mundtlig og skriftlig sprogbrug, om mundtlig fremførelse, vanskelige sætningskonstruktioner, nye ord, svære ord, sære ord, geografiske navne, klicheer og sandelig da også om udtale. Men vi har ikke foreslået at de yngre medarbejdere skulle tale som de ældre, ligesom vi ikke har forlangt af de ældre at de moderniserer deres udtale.

Den slags nytter nemlig ikke. Det ved vi. Vi har gang på gang dokumenteret vores misbilligelse af mudrede vokaler og slatne konsonanter. Og vi har anbefalet en tydelig udtale og en klassisk rigsmålsform i nyhedsformidlingen. Men vi kan ikke lave om på de sproglige naturlove.

Erik Hansen & Jørn Lund

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret