Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 94
 

Sprogbrevet nr. 94

af Erik Hansen, maj 1994

Udtale

"Opbygningen af bogen er forbílledlig" (P1 21.4.94). Det er ordet forbillede der indgår i forbilledlig, og trykket skal blive på første stavelse: fórbilledlig.

Den franske komponist Camille Saint-Saëns har et meget besværligt navn, men udtalen er ikke kamil sang-sæng (P1 14.4.94), men kamij sæng-sangs, selvfølgelig allerhelst med diskret fransk nasalering.

Licensfinangsieret, finangsiering (P1 4.5.94). Ordene har altid været stavet på dansk og haft en ren dansk udtale: finanser, finansiere, finansiering. Derimod nok finangsié, stavet finansier eller financier. Men financier er altså det eneste sted hvor man staver med c.

Hjemligt og fremmed

"Sjirinovski har fået visum, men visaet gælder kun til..." (RA 10.4.94). Det kunne se ud som om der ligger et engelsk telegram bag denne formulering. På dansk hedder det et visum - visum(m)et, flertal visavisaene, med latinsk endelse. Amerikanerne og englænderne har mærkeligt nok formen visa i ental, men det er altså deres sag.

"...de ville have levet i en konstant morfiumståge" (P1 13.4.94). Her ser det til gengæld ud som om det er tysk der ligger bag. På tysk har vi Morphium (eller Morphin), men på dansk kun morfin, så det skulle have været morfintåge.

"Orkanen kastede rundt med biler og mobile hjem" (TV-A 16.4.94). Mobile hjem er endnu ikke parkeret legalt i dansk, og mange lyttere forstår ikke udtrykket. Til gengæld er det ikke helt let at finde et afløsningsord. Ordet er ikke nået frem til ordbøgerne, men efter hvad jeg har fået oplyst, er et mobile home dels en autocamper, dvs. en sammenbygget bil og campingvogn, dels en meget stor campingvogn som skal trækkes af andre køretøjer. Man kunne måske have sagt store campingvogne.

"NN var blandt de første til at blive afhørt af undersøgelsesretten" (TV-A 18.4.94). Vi har været inde på det før: at være den første (eller den sidste) til at gøre noget, forbindes på dansk med en handling som følger på en beslutning. Man kan altså sige han var den første til at melde sig til oprydningen, Lise var den første til at ringe til Ole, men ikke Lise var den første til at blive ringet op af Ole, hun var den første til at blive forkølet (medmindre hun altså er blevet det med vilje).

Denne restriktion gælder ikke for engelsk be the first to... Den bedste gengivelse af teksten ovenfor ville være han var den første der blev afhørt af undersøgelsesretten.

Find fem fejl

BemærkBemærk
Dette er en ældre artikel som indeholder oplysninger der ikke længere er i overensstemmelse med gældende retskrivning! Med Retskrivningsordbogen fra 2012 indførtes valgfrihed mellem en række ord med -ium/-ie, herunder kollegium/kollegie; kollegie er således ikke længere en fejl.
  1. "Det var et enigt dommerkollegie der frikendte den hiv-ramte haitianer" (TV-A 14.4.94).
  2. "Den østtyske dramatiker, Georg Seidel, er ganske ukendt i Danmark og for den sags skyld også i den øvrige ikke tysktalende del af verden" (Emil maj 94).
  3. "Det var først da de to udlændinge prøvede at få udbetalt [et stort beløb] at skattefolkene blev mistænkelige" (TV-A 5.5.94). Teksten nedenunder havde i øvrigt det rigtige.
  4. "Det er også casinoet, der har financieret de sidste mange spil, han har deltaget i" (Emil maj 94).
  5. "Enzo er blevet verdensmester, Jacques arbejder i videnskabens tjeneste, men stadig er det ikke helt klart hvem af dem, der er den bedste, og de føler begge, at spørgsmålet må opklares" (trykt ugeprogram for uge 20).

Asyl(an)søgere

Asylsøger eller asylansøger? Man hører begge dele i DR og andre steder. Det er svært at finde gode argumenter for at foretrække den ene af formerne frem for den anden. Udtrykket at ansøge om asyl giver asylansøger, mens at søge asyl eller søge om asyl giver asylsøger. På samme måde som at søge (om) et lån giver lånsøger. Og da ingen formentlig kan tro at ordene i den rette sammenhæng betyder to forskellige ting, så er det næppe noget problem at der er to former.

Militser, tropper og guerillaer

Al den krig og ufordragelighed som præger verden for tiden, har trukket et par lidt besværlige militærgloser frem i lyset.

En trop, i flertal troppe, er en lille fast organiseret skare mennesker, især sportsfolk og soldater. Beslægtet hermed er flertalsordet tropper, som betyder 'hærstyrke': de amerikanske tropper i Somalia. Ordet findes ikke i ental, og til trods herfor er det ikke noget der kan tælles. Lige så lidt som man kan tælle mæslinger, løjer, tæsk eller gule ærter. Så egentlig bør man ikke tale om 5000 Nato-tropper, men om 5000 mand Nato-tropper eller Nato-tropper bestående af 5000 mand.

Guerilla er et spansk ord der betyder 'lille krig', især om partisankrigsførelse og om de tropper der fører guerillakrig. Men på dansk har vi også i lang tid haft ordet i betydningen 'guerillakriger', altså om en person der deltager i guerillakrig. Det er formentlig oprindelig en misgengivelse af det spanske ord guerrillero. Kan man ikke lide det let forvrøvlede guerilla om personen, kan man evt. sige guerillafolk (RA 11.5.94). På dansk staves guerilla med ét r, og sådan har det altid været – til trods for at spansk (og herefter engelsk) har det med to r-er. Årsagen er at vi har ordet fra tysk, som efter fransk skriver det med ét r. Hvordan franskmændene er kommet på den idé, er det vist ikke sådan at finde ud af.

Efter i mange år at have været henvist til ordbøgerne, er ordet milits dukket op igen, især i forbindelse med krigshandlingerne i Bosnien-Hercegovina. Den oprindelige betydning er 'et lands samlede hærstyrker', men senere blev det betegnelsen for mindre militære enheder som i huj og hast blev indkaldt og uddannet i truende situationer. Det må være dette der ligger bag den nye brug af ordet, nemlig om mindre og mindre regulære halvmilitære grupper.

Men hvad menes der når det meddeles at en nødhjælpskolonne er blevet standset af serbiske militser? Det betyder jo ikke nødvendigvis at der var mindst to små troppeenheder. Det drejer sig snarere om én flok, og det vil sige at militser også bruges i betydningen 'militsfolk'; entalsformen en milits om én person har jeg ikke hørt endnu, men den skal nok komme.

Afholdte

"Kræftens bekæmpelse, som i dag afholdte sin årlige indsamling" (TV-A 16.4.94). Det skulle jo have været afholdt, men datidsformen (af)holdte er efterhånden meget udbredt, og den er såmænd kendt i al fald siden Christian den Fjerdes dage.

At der sker noget med holde, hænger sammen med at det er det eneste udsagnsord der bøjes sådan: holder – holdt – har holdt. De fleste andre udsagnsord falder i syv-otte bøjningstyper, som hver indeholder snese af ord. Men holde er altså helt alene i sproget, og så bliver det tiltrukket af ord som kalder kaldte har kaldt og får samme datidsform som f.eks. hælde, melde, rende og vende.

Det er meningsløst at kalde dette for en stor ulykke og en sproghistorisk katastrofe. Forsvinder datidsformen holdt, er vi sluppet af med en uregelmæssighed, og der er kommet mere system i tingene. Det plejer man jo at regne for noget godt og positivt.

Mange opfatter endnu holdte som barnesprog, og formen forstyrrer og irriterer stadig så mange at man lidt endnu må anbefale den gamle uregelmæssige form holdt. Der går nok en 30-40 år.

Kort

BemærkBemærk
Dette er en ældre artikel som indeholder oplysninger der ikke længere er i overensstemmelse med gældende retskrivning!

"De lever deres liv ugenert og isoleret fra omverdenen" (TV-A 17.4.94). Strengt taget skulle det have været ugeneret, for det fremgik at betydningen var 'uden at blive generet' og ikke 'uden at være generte'. Men den ulogiske dannelse 'ugenert' i betydningen ugeneret er vistnok meget udbredt: "Lækkert enfamiliehus med ugenert have".

"Det forudsætter at man i europæisk filmindustri kender sin besøgstid" (P1 14.4.94). Det er et bibelcitat (Lukas 19.44) og bør derfor hedde kende sin besøgelsestid. Besøgelsestiden er tiden for Guds komme, og udtrykket kende sin besøgelsestid betyder 'være forberedt på at benytte en chance'.

"Hans sidste bog gjorde ham til en efterstræbt kommentator" (RA 23.4.94). Efterstræbelse er især noget med mordtrusler eller seksuelle overgreb. I denne forbindelse havde efterspurgt nok være bedre.

TV-A-teksten havde 29.4.94 to forskellige måder at forkorte million på: Mio. kr. (om Sydafrika) og mill. kr. (om Aktivbanken). Kun mio. er korrekt, så den må vi foretrække. Forkortelsen mill. er ikke bare ukorrekt, den er også dårlig, da man kan tro den står for milliard.

"I nat blev USA's tidligere præsident Richard Nixon begravet" (TV-A 28.4.94). I nat gør unægtelig nyheden mystisk og uhyggelig. Man kommer til at tænke på den fredløse Marsk Stigs tophemmelige begravelse om natten i Stubberup kirke for 700 år siden.

I P1 14.5.94 blev Georg Metz' nyeste bog omtalt som et digert værk - oven i købet to gange. Udtrykket er en udslidt og bovlam kliché. Se her hvor let og klart det kan siges: en tyk bog.

"Gorazde er det hidtil mest nedværdigende nederlag til Vesten" (TV-A 18.4.94). Teksten til samme meddelelse havde: "...for Vesten", og det er nok det bedste. Man siger KB led et sviende nederlag til AB (KB tabte), men kampen blev et sviende nederlag for AB (AB tabte).

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.