Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 93 Racisme
 

Racisme

af Erik Hansen, april 1994
af Erik Hansen, april 1994

"Mener man noget andet, er det en art aldersracisme", sagde en interviewet læge i TV-A 20.3.94, og journalisten fulgte ham op med brugen af ordet aldersracisme i betydningen 'forskelsbehandling af mennesker på grund af deres alder'. Det kan man ikke kritisere, når det nu er lægen der spiller ud, men jeg vil alligevel benytte lejligheden til at advare mod denne brug af racisme.

Ordet har hidtil været brugt dels om nazisternes raceteorier og specielt disses følger for jøderne, dels om ideer om en races overlegenhed over andre, særlig om forholdet mellem hvide og sorte.

Det nye i dansk er at racisme nu også bruges i betydningen 'ubegrundet forskelsbehandling' og ikke behøver at have noget med raceforestillinger at gøre. Man taler om fx kønsracisme, racisme over for skuespillere, flygtningeracisme - og altså også aldersracisme.

Denne løsagtige brug af ordet racisme bidrager absolut ikke til klarhed i debatten. Lad os beholde ordene racisme og racist i deres oprindelige koncentrerede infamitet og i øvrigt tale om diskrimination eller forskelsbehandling.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret


Disse artikler kunne måske også have interesse