Bid

af Jørn Lund, december 1993
af Jørn Lund, december 1993

“Min 9-årige datter kom forleden hjem med sin læsebog, hvori der stod... 'han tog en bid af æblet...'. Efter min bedste overbevisning hedder det 'et bid af æblet'", skriver en medarbejder ved P4. Desværre er din bedste overbevisning ikke god nok. Det naturlige valg er 'en bid'.

Vi har at gøre med to ord. Det ene er intetkøn: 'et bid fra en hugorm kan være farligt'. Det har ingen endelse i flertal: 'armen viste spor efter flere bid'. Det andet ord er fælleskøn og ender på -er i flertal: 'én bid brød, to bidder'.

Det lumske er måske her, at et bid i æblet fører til, at man får en bid af det.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret