Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 88 Udtale
 

Udtale

af Jørn Lund, november 1993
af Jørn Lund, november 1993

Der blev sat tryk på sidste stavelse i Tallinn (TV-A 9/11). Det er hverken godt dansk eller estisk. Mon det skulle være trykfordelingen i Berlin, der smitter af?

I samme indslag blev der talt om en DEmonstrativ modtagelse. Der var tryk på første stavelse af demonstrativ. Det er forkert. Trykket bør for tiden ligge på anden stavelse; tidligere lå det på fjerde stavelse.

Kollega kan i flertal hedde kolleger eller kollegaer. Men i ental hedder det kollega og skal udtales med hårdt g, ikke "kolleja" (P1 3/11).

I valg, herunder kommunevalg, kan en udtale med hørbar slutkonsonant anbefales. Sig heller “valj" end "val". Det er i ordet halvø også anbefalelsesværdigt at medtage et v. I TV-A 15/11 sagde en reporter "halø".

Apropos kommuner: Dette ord blev i RA 16/11 udtalt "kowner" af en ekspert med det smukkeste rigsmål. Han skal ikke hænges ud, men hives frem som eksempel på, hvad der kan ske med ord, man bruger tit. De slibes ned, så de er vanskelige at forstå for mennesker, der ikke bruger dem så ofte. Det fortælles, at man sågar kan høre "De Danske Skytte- og Gymnastikforeninger" udtalt i én stavelse. Det tror jeg naturligvis ikke på, men jeg har hørt Socialdemokratiet udtalt "sjalmokratid" – i DR.

Et indslag i TV-A 28/10 citerede den berømte revyvise med ordene: "Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det" – og det var udmærket! Men hvis det skal være elegant, skal man ikke kunne høre d'et i ved. Se det skal jo rime på ved det. Og der er ikke noget forkert i udtalen "ve" for ved.

Trykket på tunnel bør ligge på første stavelse, ikke på anden (TV-A 28/10).

Det er bedst at have j-lyden med i udtalen af guerilla. Sig "geRILja", ikke "gerila" (TV-A 4/11).

Hos yngre mennesker er der kommet stød i tyrkisk, persisk, færdsel, bestyrtet, forvorpen (for så vidt de bruger de to sidste). Fælles for ordene er, at de tidligere foran k, s, t og p havde et ustemt r. På denne lyd kunne der ikke falde et stød. Men da r blev stemt, var der mulighed for en ny udtale. Den viste sig først uden for det klassiske rigsmål, og derfor blev den opfattet som vulgær. Men nu er den udbredt overalt hos yngre, også i rigsmålet. Derfor kan det ikke undre, at tyrkisk flere gange i TV-A 4/11 fik stød, således at første stavelse rimede på fyr!, ikke på træsorten fyr. Rigsmålstalende seere over 60 år har knurret rundt omkring i dagligstuerne.

Tvangsauktion var temaet i et indslag 5/11. Men der blev sagt "tvangsaktion". Det var i Sportnyt – uden s. Hvad med at droppe begge s'er om søndagen: Sportøndag?

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret