Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 84 Premiere mv.
 

Premiere mv.

af Erik Hansen & Jørn Lund, juni 1993
af Erik Hansen & Jørn Lund, juni 1993

Første offentlige forevisning, forestilling mv. i teater eller biograf kaldes en premiere; ordet udtales med langt æ i tredje stavelse. Førsteministeren i flere lande kaldes premierministeren; rigsmålsudtalen er normalt præmjé-minister. Den franskorienterede prømjé-minister virker krukket, den almindelige udtale præmiære-minister er forhadt og bør almindeligvis undgås i DR's udsendelser.

Man bør ikke blande premier(e) sammen med præmiere. Sidstnævnte ord har naturligvis med præmie at gøre og staves med æ. Alligevel stod der 4 gange i TV-A's undertekst 4.6. premieres, premiere i betydningen 'få/give præmie'.

I udtalen af præmie er der almindeligvis langt æ. I ældre rigsmål og i provinsiel udtale forekommer der også en udtale med stød på æ, så første stavelse lyder som præ- i fx præsenil.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret


Disse artikler kunne måske også have interesse