Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 84 Kort
 

Kort

af Erik Hansen & Jørn Lund, juni 1993
af Erik Hansen & Jørn Lund, juni 1993

"Ja, sådan går snakken i Folketingets gange" (TV-A 2.6.93). Pas på med den slags kvikke overgangsbemærkninger. De kan virke malplacerede og overlegne, jf. DRåbens omtale af Radioavisens trængsler med kvikke bemærkninger fra P3-værter.

"...blev arkiveret skråt ned i kælderen" (TV-A 2.6.93). Lodret arkivering er et forholdsvis kendt slangbegreb, og det hævdes, at udtrykket 'stikke skråt op' har en vis udbredelse. 'Kældre' anvendes som bekendt ofte til henlæggelse af materialer mv., som ikke er i daglig brug. Det ser ud, som om vor medarbejder har taget for sig af de forskellige udtryksmidler.

I TV-A 20.5.93 fik vi endnu engang Donaufloden. Nu venter vi bare på Københavnsbyen, Sjællandsøen og Kattegathavet.

"...forventer, at væksten i indbetaling vil fortsætte med at vokse" (RA 3.6.93). Man kunne her have sparet sig de tre sidste ord.

"De amerikanske undersøgelser viser, at det har en forebyggende virkning" (RA 8.6.93). Det drejede sig om præparatet Retrovir, hvis effekt var til debat på en international konference. Man har drøftet stoffets muligheder for at forsinke et udbrud af aids hos hiv-smittede. Men ingen, bortset fra vor udsendte, har vist regnet med, at det havde forebyggende virkning.

I samme indslag forekom flg.: "Det har fået mange læger til at ræsonnere, at...". Muligvis er lægerne begyndt at ræsonnere over noget, det kan også være, at de nu vurderer, at .. Men i dansk sprog kan man ikke "ræsonnere, at..".

"Ved folkeafstemningen benyttede 85,5 % af vælgerne sig af chancen for at stemme" (TV-A 19.5.93). Det må vel være retten til at stemme? Chance antyder, at det var en ren tilfældighed, at et flertal kunne komme til at stemme.

"Ti BZ'ere blev skudt og såret" (TV-A 19.5.93). De fleste danskere mener, at udsagnsordet skyde har betydningen 'dræbe med skud'. Formuleringen her virker derfor forstyrrende eller modsigende. Sikrere: "Ti BZ'ere blev såret af skud". Eller lignende.

"Sløvende diplomatiske øvelser, der i sin tid førte til Maastrichttraktaten" (RA 27.5.93). Øvelse i betydningen 'manøvre, handling, aktivitet' har i denne måned definitivt passeret klichégrænsen!

"Lette jorder i Nordjylland og på Nordsjælland" (TV-A 17.5.93). Af en eller anden grund hedder det i Nordsjælland, men i/på Syd-, Vest- og Østsjælland.

"Områder med lette jorde" (TV-A tekst 20.5.93). Flertal af jord i betydningen 'jordbund', 'jordareal' er i skrift jorder – selvom man ikke kan høre det.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret