Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 82 Kort
 

Kort

af Erik Hansen, april 1993
af Erik Hansen, april 1993

 

"... da han fik afslag på en ansøgning om et rejsestipendiat" (P1 31.3.93). Nej: rejsestipendium! Et stipendium er et beløb som stilles til rådighed med henblik på uddannelse, rejser o.l. En stipendiat er en modtager af et stipendium. Et legat er et beløb som, evt. efter ansøgning, tildeles personer eller institutioner til forskellige formål. Sammenblandingen af stipendiat og stipendium er almindelig og skyldes naturligvis ordet legat; men det rigtige er ikke så svært at lære hvis man tager sit arbejde alvorligt.

"Du siger det er et stykke sanselig musik? Nu er påsken jo ellers en højhellig og verdslig tid..." (P2 11.4.93). Man troede ikke sine egne ører: verdslig udtalt korrekt, med stumt d: værsli. Til gengæld har DR-medarbejderen tydeligvis ikke anet hvad ordet betyder. Man kan ikke få det hele...

Bibellæsningen i P1 11.4.93 blev annonceret med angivelse af at der ville blive læst af kapitel 9 og 11-13. Det er ikke første gang der er pinlige fejltrin fordi kendskabet i DR til eksotiske religioner som kristendommen er så beskedent. Men altså: Bibelen er en ret stor bog. Det Gamle Testamente hedder den første del af den, og den fylder ca. 3/4 af det hele. Det er Det Gamle Testamente som der læses af for tiden. Det er så stort at det er inddelt i over 30 romaner. Det er derfor meningsløst at nævne kapitel 11, hvis man ikke har sagt hvilken bog det drejer sig om. I dette tilfælde var det Første Mosebog.

"Sjevardnadse siger at han ligefrem kan dufte borgerkrigen" (P1 22.3.93). Sprogbrevet plejer, ganske vist lidt uengageret, at forsvare folk der dufter til en blomst, en parfume eller en raffineret sauce. Men her sætter vi liggodt grænsen! Når man kan forsvare dufte til, er det fordi udtrykket indfører en betydningsnuance vi ikke havde før, og det plejer er være ønskværdigt. Men fører det bare til at det gode gamle ord lugte forsvinder, så er vi ikke med mere.

Vi har gang på gang, vistnok forgæves, anholdt næsten intetsigende talangivelser som et tocifret millionbeløb og et trecifret milliardbeløb. Men i TV-A 12.3.93 havde meteorologen gjort rede for at frostens tid nu var omme. For dog ikke at stemme forventningerne for højt, sagde han: "Men det bliver stadig encifrede grader". Se, det giver jo god mening!

"De røde khmerer har opbygget sin modstand" (P1 11.4.93). Vi herser forgæves for at minde folk om at sin/sit/sine ikke bruges om flertal; her skal bruges deres. Og i Sveriges Radios Språkbrevet nr. 3 1993 hæver redaktøren øjenbrynene over sætningen "De hålls fängslade i deras hem" og derefter pegefingeren, idet han indskærper at det naturligvis skulle have været sina!

Det nordiske sprogfællesskab er ved at være over os!

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret