OL

af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1992
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1992

"Hvordan har du det med og skal til Barcelona?", spurgte man i TV-sporten 22/7. Det er okay at udtale at som og her foran en navnemåde, men det er ikke i orden at vælge nutidsformen skal i stedet for navnemåden skulle.

Det er hverken i overensstemmelse med dansk rigsmålstradition eller med spansk at udtale Barcelona "bartjelona" (fx TV-sporten 22/7). Fremmede navne med en dansk udtaletradition genkendes lettere i deres sædvanlige form, og man skal ikke slå blikket ned, fordi den afviger fra den lokale udtale. I TV-sporten (2/8) hed det undskyldende om en person, at han kom "fra Great Britain eller England, som vi jo kalder det". Og i en dansk tekstning placeredes en deltager som hjemmehørende i France. Pjank!

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret