Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 73 Sproget i Danmarks Radio
 

Sproget i Danmarks Radio

af Erik Hansen, juni 1992
af Erik Hansen, juni 1992

"Hvordan er sproget i Danmarks Radio?" Det er et spørgsmål jeg får stillet ret tit, men det er lige så umuligt som: "Hvordan er vejret i EF?" Det kan jeg selvfølgelig ikke svare kort og klart på.

Det er der til gengæld andre der kan. Sproget i Danmarks Radio diskuteres en hel del, specielt i læserbreve i den trykte dagspresse. Indlæggene er tit meget aggressive og går næsten altid entydigt på at sproget i Danmarks Radio, både radio og fjernsyn, er ringe: slapt, upræcist, utydeligt og for københavnsk.

For et års tid siden lavede min kollega Jørn Lund og jeg – mest han – med hjælp fra et hold studenter på Københavns Universitet en interviewundersøgelse om danskeres oplevelse af deres modersmål. Nogle af spørgsmålene drejede sig om sproget i Danmarks Radio, og det blev praktisk taget entydigt bedømt som godt og uden problemer.

I modsætning til læserbrevsskribenterne er de interviewede et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. De fleste af dem er ikke særlig sproginteresserede eller sprogopmærksomme, og deres positive bedømmelse beror uden tvivl på at de ikke rigtig har bemærket sproget i Danmarks Radio: Det er ikke for svært, ikke for hovskisnovski, ikke for poppet, ikke for københavnsk osv. Med andre ord: Det fungerer gennemgående så godt at det ikke pådrager sig opmærksomhed.

Jeg kommer selv til samme resultat.

Der ér ganske vist nogle Danmarks Radio-folk som burde holdes på en sikkerhedsafstand af mindst 50 m fra en mikrofon, og de vejer tungt når det gælder Danmarks Radios sproglige omdømme. Men de fleste er gode sprogbrugere. Passende konservative og neutrale i deres udtale, klare og entydige i deres fremstilling, og de har forståelse for hvilke krav ætermediet stiller: Oplæst avisjournalistik duer ikke, alligevel skal meddelelsen være gennemkomponeret som i skriftsprog, men letforståelig og med et vist spontant præg som talesproget.

Sprogbrevet handler mest om vanskeligheder, fejl og dårligdom, og det kan ikke være anderledes. Men det skal ikke få nogen til at tro at Danmarks Radio er præget af sproglig elendighed. Danmarks Radio har et sprogligt ansvar som er lige så tungt som skolens og den trykte presses. Og det lever Danmarks Radio op til.

God sommer!

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret