Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 72 Europæiske navne
 

Europæiske navne

af Erik Hansen, maj 1992
af Erik Hansen, maj 1992

Det er egentlig gået ret godt med at blive enige om form og udtale af de mange nye statsnavne i det tidligere Sovjetunionen og i det område der engang var Jugoslavien. Både i DR og udenfor.

Men der er et problem tilbage, og det er de store europæiske områder.

Nordeuropa, Mellemeuropa og Sydeuropa er en geografisk, ikke politisk, inddeling efter ikke nøje fastlagte øst-vest skillelinjer. Dog således at mellemeuropæisk tid er den klokkeslætszone som er en time tidligere end Greenwich meantime.

Så havde vi tidligere en deling i Østeuropa og Vesteuropa. Den var politisk, og grænsen mellem de to områder gik langs Jerntæppet. Dette indebar at Grækenland og Tyrkiet trods deres beliggenhed tit regnedes med til Vesteuropa – og i hvert fald ikke til Østeuropa.

Efter begivenhederne i Østeuropa de seneste år er der ved at opstå en ny sproglig deling af Europa, nemlig i Vesteuropa, Centraleuropa og Østeuropa.

Vesteuropa synes at være Storbritannien, Holland, Belgien, Luxembourg, Frankrig og Spanien. Centraleuropa er i hvert fald Tyskland, Østrig og Schweiz, men som regel vist også Polen, Tjekkoslovakiet og Ungarn. Landene øst herfor er så som regel Østeuropa.

Men denne inddeling er kun gyldig for det mellemeuropæiske område, det er ikke en geografisk inddeling efter nord-sydgående skillelinjer: Skandinavien er ikke Centraleuropa, og det er Italien heller ikke. Men hvad så med Spanien, der ligger lige så sydligt som Italien? Eller Storbritannien, som ligger lige så nordligt som Sydskandinavien?

Det jeg har skitseret her, er den faktiske sprogbrug, sådan som jeg har fundet den ved at lytte til DR, ved at læse aviser og ved at studere Dansk Sprognævns udklipsamlinger. Af Sprognævnets materiale fremgår det også at adskillige geografer, historikere og især journalister i ind- og udland har gjort sig grundige overvejelser over den nye sproglige situation og foreslået hvordan man kunne gøre områdebetegnelserne helt eller nogenlunde entydige.

Der er imidlertid stor uenighed, så det er endnu ikke til at komme med et gennemarbejdet forslag til en konsekvent og klar sprogbrug på dette felt. Men man kan da minde om problemet.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret