Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 71 Kort
 

Kort

af Erik Hansen, april 1992
af Erik Hansen, april 1992

"Motorvej nr. X er spærret ved afkørsel Y på grund af en væltet lastbil" (RA 4.4.92). Der er mange mennesker der ikke kan numrene på motorvejene og deres frakørsler udenad, og som derfor ikke er klar over om denne meddelelse har betydning for dem. Man kunne have gjort meddelelsen tydelig ved at sige "Motorvej nr. X mellem Vejle og Kolding". Og så har jeg engang fået at vide af Vejdirektoratet at der ikke er noget der hedder afkørsel. Det man mente var, at det korrekte er frakørsel.

"Den hårde nattefrost som meteorologerne har talt om, har meldt afbud, og i stedet kan vi vente let frost enkelte steder" (RA 30.3.92). En elegant improvisation over et meteorologisk emne.

"Statssamfundet af uafhængige stater" (Tekst-tv 5.4.92). Man bør følge Retskrivningsordbogens regler om store og små bogstaver (§ 12.2), altså: Statssamfundet af Uafhængige Stater.

BemærkBemærk
Dette er en ældre artikel som indeholder oplysninger der ikke længere er i overensstemmelse med gældende retskrivning! Med Retskrivningsordbogen fra 2012 er scenario og scenarie begge gældende former.

"Jeg er naturligvis ikke selv tilhænger af perspektiverne i dette scenarie for så vidt angår DR's rolle" (DRåben nr. 14 1992). Scenario er et ret nyt ord i dansk; det betyder 'fremtidsbillede', dvs. en fremstilling af en mulig fremtid på et bestemt område. Formen er altså scenario, i bestemt form scenariet eller scenarioet, og i flertal scenarier eller scenarioer.

"Eksperterne er bekymrede over den langsigtede udvikling i ozonlaget" (RA 7.4.92). Sådan bør man ikke bruge langsigtet. Ordet bruges kun om noget der kan planlægges og styres: et langsigtet projekt, en langsigtet behandling osv.

"... at regeringen foreholdt udvalget vigtige oplysninger" (TV-A 7.4.92). Af sammenhængen fremgik det at meningen var at regeringen havde tilbageholdt oplysningerne. Så skulle det have været forholdt. At forholde én sandheden betyder 'undlade at fortælle sandheden'. At foreholde betyder 'gøre én opmærksom på hans pligt eller ansvar': vi foreholdt Jensen reglementet, de foreholdt hende hendes ubeherskede optræden.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret