Hmm

af Jørn Lund, januar 1992
af Jørn Lund, januar 1992

Når man lytter til andre mennesker, vil man med jævne mellemrum vise, at man følger med og på den måde tilkendegive sin interesse. Man kan nikke, smile, grynte, sige hm, se skeptisk eller opmuntrende ud – eller på anden måde vise, at man er et levende, evt. medlevende menneske. Erfarne radiointerviewere ved, at man skal skære ned på brugen af den slags signaler, spare på den såkaldte feed back, respons, tilbagemelding – eller hvad man nu ønsker at kalde fænomenet.

Det er distraherende, når en medarbejder i tjenstlig iver overforsyner sin samtalepartner med opmuntringer. Det skete i P1 13/1, da en særdeles velsmurt gæst begejstret fortalte om informationssøgningsmuligheder ved hjælp af edb – kun afbrudt af interviewerens hæmningsløse tilråb.

I øvrigt er det også et problem, når en tv-medarbejder nikker for ivrigt; men mange – bestemt ikke alle! – benytter sig af muligheden for at skære sig selv fra, når de interviewer.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret