Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 65 Sprogprisen
 

Sprogprisen

af Jørn Lund, oktober 1991
af Jørn Lund, oktober 1991

Danmarks Radios sprogpris for 1991 tildeles journalist Hans V. Bischoff, TV-Avisen.

Hans Bischoff er en fortræffelig formidler: en dygtig oplæser, en kompetent interviewer, en inspirerende fortæller – en folkeoplyser af format!

Offentligheden kender måske bedst Hans Bischoff for hans økonomiske udredninger. Gennem et par årtier har han haft den meget vanskelige opgave at skulle anskueliggøre økonomiske sammenhænge, som selv fagfolk kan have svært ved at forstå. Til det formål har han taget alle til rådighed stående midler i brug: kurver og andre grafiske opstillinger, byggeklodser af enhver art i et antal svarende til inventaret i et mellemstort byggemarked – og ikke mindst sproget.

I de første år hæftede mange sig mest ved hans københavnske udtaletræk, og lad det være sagt i fuld offentlighed: Når Bischoff taler om 'skatter' og 'moms' ("mårms"), er man temmelig langt fra Det Kgl. Teaters sprogidealer.

Men udtalen er distinkt og kommunikerer budskabet sikkert igennem til hele befolkningen. Hans Bischoff taler godt københavnsk.

Langt vigtigere er Bischoffs eminente sikkerhed i mundtlig fremstilling. Ætermediernes journalister er opdraget i skriftlighed, men seere og lyttere forstår bedst en fremstilling, der fastholder mundtlighedens kvaliteter.

Mange medarbejdere tror, de kan løse problemet ved at lære et manuskript udenad. Men papiret knitrer alligevel bag fremstillingen, gloserne kommer til at smage af kancelli, trykkene er forkerte, vejrtrækningen mekanisk – styret af kommaer, der er strøet bevidstløst rundt i manuskriptet.

Bischoffs udredninger fødes i mundtlighed, og hans manuskripter kunne ikke trykkes i en avis! Det er en stor kvalitet. Dermed være ikke sagt, at manden spilder seernes tid med henkastet snak, small talk som det hedder på dansk. Informationstætheden er stor, og personen er til stede i det, han fortæller. Der er et glimt i øjet og et sving i tonegangen, som siger: "Nu skal du bare høre en spændende historie!" Og så hører man efter – og bliver klogere.

Bischoff har garanteret aldrig formidlet noget, han ikke selv har forstået. Det er ellers ikke noget, man normalt kan slippe for som nyhedsformidler – men man kan virkelig høre, at han forstår, hvad han taler om, og har lyst til at dele sin viden med andre. En pragtfuld kombination af professionalisme og personlighed.

Til lykke til Bischoff – og til lykke til det talte sprog! Der er så meget syntetisk sprogbrug, ofte kompetent, velafrettet og stiliseret ekspeditionssprog. – Og så er der et par stykker, der betjener sig af et organisk sprog, der placerer den talende midt i budskabet – uden at han skygger for det. Hvis Sprogprisen 1991 kan medvirke til, at flere medarbejdere får spærret ørerne op for den præcise, personlige og prægnante mundtlige fremstilling – så får den betydning for andre end Hans Bischoff. Og det er i grunden ikke så galt.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret