Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 60 Latin og engelsk
 

Latin og engelsk

af Erik Hansen, april 1991
af Erik Hansen, april 1991

Revisor har sit tryk på -vi-: revísor; men flertalsformen har trykket på -so-: revisórer, når det skal være rigtigt, og det burde det have været i RA 22.3.91. Dette trykskifte har alle latinske ord der ender på -or: dóktor/doktórer, cénsor/censórer, mótor/motórer, detéktor/detektórer, elevátor/elevatórer, kréditor/kreditórer. Den eneste sikre undtagelse er kondítor/kondítorer.

BemærkBemærk
Dette er en ældre artikel som indeholder oplysninger der ikke længere er i overensstemmelse med gældende retskrivning! Med Retskrivningsordbogen fra 1996 optræder bachelor første gang – med de latinske bøjningsformer bacheloren, bachelorer, bachelorerne, som også er gældende i dag.

Men så er der det nye ord bachelor, som nu bruges helt officielt om en lavere universitetsgrad også i Danmark. Oprindelig er ordet latin, men vi har det naturligvis fra engelsk, og den normale udtale er tillempet engelsk: bätsjeler. Problemerne kommer i flertal. Vi kan vælge den engelske form: bachelors, og den skal efter reglerne give bestemt form bachelorene, rimende på hårene. Man kan også behandle ordet på linje med doktor og de andre på -or. Så får vi bachelórer og i bestemt form bachelórerne, altså med trykskifte. Men det vil nok genere mange at have denne bøjning i et ord med den udpræget engelske ch-lyd.

Det er et skrummel af et ord vi har fået ind i sproget. Men skal jeg anbefale noget, må det nok blive den latinske bøjning: báchelorbachelórer(ne). På den måde bøjer vi ordet efter samme skema som andre akademiske titler på -or: rektor, professor, doktor, censor, kurator. Det ville svare til den måde vi behandler ordet tutor på. (En tutor er en ældre student der vejleder de yngre.) Ligesom bachelor er ordet oprindelig latin, men vi har det fra engelsk og udtaler det normalt t(j)útor, med flertalsformen t(j)utórer.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret


Disse artikler kunne måske også have interesse