Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 60 Far og fader
 

Far og fader

af Erik Hansen, april 1991
af Erik Hansen, april 1991

I Radioavisen 31.3.91 omtaltes Albaniens landsfar Enver Hoxha.

BemærkBemærk
Dette er en ældre artikel som indeholder oplysninger der ikke længere er i overensstemmelse med gældende retskrivning! Med Retskrivningsordbogen fra 2012 er formen med -far (og -mor) den eneste korrekte om familiemedlemmer mv.

Ordet far har den gamle og oprindelige sideform fader, og Retskrivningsordbogen har begge former med. Men det betyder ikke at man kan anbefale at bruge dem frit. Vi har en gammel tradition for at den korte moderne form bruges om nære familiemedlemmer: far, morfar, gudfar, bedstefar, oldefar, stedfar, plejefar osv. Men når det drejer sig om fader i anden betydning, bruger man i reglen den gamle form fader: forfader, stamfader, skriftefader, kirkefader. Derfor også helst landsfader.

Noget lignende gælder bror/broder. Det hedder min bror, storebror, tvillingbror, farbror, men helst drikkebroder, sortebroder, våbenbroder, embedsbroder osv.

Derimod ser det ud til at kortformen mor kan bruges både om familie og om andet. Man siger mor, farmor, svigermor, gudmor osv., men også husmor, jordemor, livmor, madmor, ravnemor. Dog således at den sidste gruppe også kan have den lange form: husmoder, jordemoder osv.

Det er tænkeligt at denne udmærkede skelnen er på retur, men sprogrøgt består jo for en stor del i at advare mod det uafvendelige.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret