Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 57 Udtale
 

Udtale

af Jørn Lund, januar 1991
af Jørn Lund, januar 1991

Der skal ikke være tryk på første stavelse i ordet genstridig. Det havde studieværten i TVA 4/1.

Der skal ikke være stød i Korsika; det havde den anden studievært i TVA 4/1. Korsika begynder som kors.

Glem ikke, at der er tre n'er i kontingent (TVA 3/1), og husk, at der er to r'er i kirurg (1/1).

BemærkBemærk
Dette er en ældre artikel som indeholder oplysninger der ikke længere er i overensstemmelse med gældende retskrivning! Med Retskrivningsordbogen fra 1996 indførtes valgfrihed mellem formerne plastik og plastic (materialet), mens plastik (i betydningen 'rumlig udformning'; 'bevægelsesform', jf. plastisk) fortsat er eneste gældende form.

Der blev i ovennævnte indslag fortalt om plastikkirurgiske indgreb. Plastikkirurgi skal helst udtales med tryk på anden stavelse, sådan som studieværten gjorde det. Sammensætningen er skabt med ordet plastik (jf. plastisk) som førsteled, og i overensstemmelse hermed har den klassiske udtale tryk på anden stavelse; denne udtale er dominerende i fagkredse og hos de rigsmålstalende, der jævnlig bruger ordet. Men da ordet plastic med tryk på første stavelse er langt hyppigere, og mange derfor opfatter det som et element i plastikkirurgi, er der opstået en konkurrerende sideform. Begge disse udtaler er registreret i Gyldendals 'Dansk Udtale' og i Munksgaards 'Den Store Danske Udtaleordbog'. Sidstnævnte rummer en forklaring på sprogvariationen.

En medarbejder beder os gøre opmærksom på, at borde (et skib) bør udtales uden hørbart d, og at bide- i bidevind skal udtales med "hårdt" d. Hvad mon han interesserer sig for?

"Er der stød i persisk?", spørger en medarbejder. Hvis jeg nu svarer, at nogle har stød, andre har ikke stød, skuffer jeg medarbejderen, der uden tvivl kender begge udtaleformer og vil have at vide, hvilken af udtalerne der har hævd i klassisk rigsmål. Det har den uden stød. Sig altså persisk med en optakt som i perle.

På den anden side er der ingen tvivl om, at udtalen med stød er på vej frem og med tiden bliver enerådende. Så yngre medarbejdere behøver ikke aflægge deres udtalevariant; hos dem er den ikke påfaldende. Men spørgeren er en gentleman over 50, og i hans sprog ville persisk med stød vække opmærksomhed.

Persisk tilhører en kategori af ord, der tidligere ikke kunne få det stød, som i øvrigt tilkom ordtypen, fordi r-lyden var ustemt. Det er den ikke længere; derfor breder stødet sig, og det kan man ikke stille noget op imod, selv om man måtte ønske det.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret


Disse artikler kunne måske også have interesse