Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 56 Retorik III
 

Retorik III

af Jørn Lund, december 1990
af Jørn Lund, december 1990

Også Undervisningsministeriet har fundet det væsentligt at udvikle mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed, bl.a. ud fra en erkendelse af, at det for de fleste er væsentligt ikke blot at vide noget, men også at kunne formidle det. Uanset om man bliver kassedame (FV 90), togstewardesse, sygeplejerske eller advokat, er sproget et arbejdsredskab i det daglige, og det er ikke blot et anliggende, som dansklærerne har ansvaret for.

Radio- og tv-medarbejdere er også i ordets, sprogets og kommunikationens tjeneste, og befolkningens normer for sprogbrug påvirkes naturligvis af de indtryk, der hentes ind foran skærm og højttaler. Også derfor var det fornuftigt af Undervisningsministeriet at anbringe blandt andre Danmarks Radios generaldirektør i udvalget om mundtlig udtryksfærdighed.

Ved årsskiftet kommer der en rapport, der gennemgår uddannelsesvæsenet (fra børnehave til medicinstudiet), og som rummer indtryk fra besøg forskellige steder, fx i Danmarks Radios Sprogværksted og på Danmarks Journalisthøjskole.

Citat fra afsnittet med anbefalinger: "De elektroniske mediers betydning for hele sprogkulturen i befolkningen forpligter Danmarks Journalisthøjskole og andre udddannelsesinstitutioner til i højere grad end nu at lade ansøgernes mundtlige form/fremstillingsevne indgå i skolens optagelseskriterier og udvikle de studerendes professionalisme.

Udvalget anbefaler, at man i undervisningen tager udgangspunkt i elevernes interesse for elektroniske medier, således at elevernes bevidsthed om lyd- og billedmedier styrkes, samtidig med at deres mundtlige udtryksfærdighed udvikles."

Det ville gavne sprogkulturen i landet, hvis hver enkelt medarbejder opfattede sig som medansvarlig.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret