Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 49 Denne her og den her
 

Denne her og den her

af Erik Hansen, april 1990
af Erik Hansen, april 1990

Der kommer jævnligt beklagelser fra lyttere og seere over at DR-folk siger denne her eller den her i stedet for denne: "Vi har spurgt hvad det her vil betyde for branchen" (RA 16.3.90). Skønt mange sikkert selv tror det, er der næppe nogen der har noget imod den(ne) her i enhver forbindelse, for det er udmærket og naturligt talesprog. Derfor lægger man ikke mærke til den(ne) her det(te) her og disse/de her når de kommer i uformel og afslappet samtale. Det man studser over, er disse former i mere formel sproglig sammenhæng, specielt i fremstilling som der ligger manuskript bag. Her virker formerne som grove stilbrud, ubehjælpsomme indslag fra talesproget i forbindelser hvor de ikke hører hjemme.

Og så en ting til. I RA 16.3.90 omtaltes en strejke nogle år tilbage, og til slut lød det: "Det er den her sag der nu skal prøves ved domstolene." Dette er ikke alene dårlig stil, det er forkert sprog.

Ordet denne har to funktioner. Det kan henvise til noget der er kendt fordi det står længere tilbage i teksten: "Jeg blev født i Skælskør for 35 år siden. Denne lille provinsby..." Men denne kan også betegne noget der er kendt fordi det er til stede lige her: "Se engang! Denne vase har jeg arvet fra min tante". Den(ne) her kan kun bruges i denne sidste funktion, altså om det der er kendt fordi det er nærværende. Siger vi "den her lille provinsby", så er det fordi vi står på en bakke og kigger ned på den – ikke fordi den har været omtalt tidligere. Den(ne) her betyder 'nærværende', 'den foreliggende'. Altså skal det i vort eksempel hedde "Det er denne sag der nu skal prøves ved domstolene."

Og hvis man ikke kan finde ud af det, er det det sikreste at lade være med at bruge udtrykket! Det ville glæde mange, og ingen vil savne den her.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret