Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 46 Veltalenhedsskole
 

Veltalenhedsskole

af Jørn Lund, januar 1990
af Jørn Lund, januar 1990

En lytter og seer afslutter et brev således: "I det gamle Grækenland havde man en VELTALENHEDS-SKOLE. Meget tyder på at vi har et stort behov for en sådan her i landet i vore dage. Det skulle så være obligatorisk for talere, skuespillere, politikere, radio- og TV-medarbejdere – i det hele taget for ALLE, der henvender sig til et publikum – at tage en eksamen i veltalenhed.

Folk, der ikke kan udtale "meteorologisk" og "europæisk" ordentligt, bør formenes adgang til mikrofon og skærm."

Hvem der skulle være eksaminator og censor ved en sådan eksamen, oplyses ikke i brevet, men vurderingskriterierne står både på linjerne og mellem linjerne. Lytteren er utilfreds med distinkthedsniveauet. Udover de to ord er anført udtaler som "intresant og "org'nasjon".

Jeg vil gerne være med til at udvikle medarbejdernes bevidsthed om, at forskellige opgaver stiller forskellige krav til distinkthed, taletempo mv. Men en organiseret veltalenhedsskole med obligatorisk eksamen er svær at forestille sig i et land med en så hurtig udvikling af sprog og normer som den, vi kender i Danmark. Hvis målet skulle være en standardisering af det talte sprog, ville der opstå uenighed om principperne; vi er ikke engang enige om, hvordan landets navn skal udtales, og jeg kan ikke følge brevskriveren i den opfattelse, at der mangler en stavelse i udtalen "intresant", eller at meteorologisk altid skal udtales me-te-o-r-o-lo-gisk.

Men vi kan alle have glæde af at udvide vores sproglige register og udvikle den sproglige fleksibilitet.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret