Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 45 Udtale
 

Udtale

af Jørn Lund, december 1989
af Jørn Lund, december 1989

Den nye industriminister hedder Anne Birgitte. Husk r i 2. led af hendes fornavn (TVA 4/12).

Dramatisk følger hovedreglen og har stød i midterstavelsen; det skal altså ikke udtales som sidste del af grammatisk (TVA 5/12).

Neurologi er det nok bedst at udtale "nøvrologi" i stedet for "nøjrologi" (RA 27/11). Det samme gælder farmaceut, neutral, terapeut m.fl.

Chef har e i skriften; men de fleste foretrækker en æ-lyd i udtalen (TVA 16/11).

I et indslag, der beskæftigede sig med danske muligheder for at hævde sig blandt "Europas 1.-divisionsbanker(!)", genfandt vi vores gamle ven, den uheldige udtale "langsjere" (= lancere).

Skeln mellem ental og flertal af ord som seer og egnsteater (TVA 20/11). Tilsyneladende har en del medarbejdere svært ved at få flertalsendelsen repræsenteret i udtalen.

Hvorfor sige Schweiz med tydelig "sch"-lyd, når nu den fordanskede variant med sv- er langt mere udbredt og upåfaldende (TVA 21/11)?

Alkohol kendes i favoritvarianten, der rimer på kold(front) og i den mindre anbefalelsesværdige, der rimer på sol. I RA 27/11 introduceredes en ny variant, der rimer på sol(dat), altså med kort, lukket o. Nu kan det ellers være nok.

Ungarn udtales "unggarn", ikke "undgarn" (TVA 26/11).

Eksperterne med hørtbart t i stedet for d viser en prisværdig, men noget overdrevet distinkthedsbestræbelse. (TVA 26/11).

Overlegen skal ikke rime på andestegen (TV-Sporten 26/11), men have eg som fx neger.

Sjælen, dette smukke ord, skal ikke udtales "sjænen" (TVA 29/11), ligesom stolen ikke skal udtales "stonen". Bevar de truede l-er!

Det er ikke altid godt at være trofast mod sin barndoms udtaleformer, når man er nyhedsformidler. Derfor foreslår jeg, foranlediget af RA 29/11, at udtalerne blev og bliver med hørbart l erstatter be og bir. Til gengæld kan v så udmærket udelades.

Den 5/12 var der en udsendelse med en kvinde, der i 30 år havde boet i Italien. Hendes sprog var påfaldende, for det var upåvirket af de småjusteringer, man undertiden foretager under indtryk af den generelle sprogudvikling i samfundet. Hun var én stor undskyldning for sin egen udtale, der ganske rigtigt var meget konservativ. Men skal vi ikke være enige om, at man lige så vel må have lov til at tale lidt mere konservativt som lidt mere moderne end det store flertal blandt de jævnaldrende? Det er lidt sølle, at man føler sig tvunget til at bede om tilgivelse for sit talesprog. Alternativet er jo forstillelsen.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret