Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 44 Samtalens vilkår
 

Samtalens vilkår

af Jørn Lund, november 1989
af Jørn Lund, november 1989

Nyhedsudsendelserne har i almindelighed, specielt i tv, kun tid til at bringe korte samtaleforløb, og ofte er de involverede så interesserede i at fremlægge deres egne synspunkter, at intervieweren må gribe ind for at få sagen mere alsidigt belyst, for at få en kritisk vinkel på stoffet osv. Og det kan gøre en samtale til noget, der ligner et forhør. Hvis det går ud over seernes favoritter, bliver de vrede på journalisterne, hvis det går ud over modstandere, bliver interviewerne karakteriseret som "knalddygtige".

Det kan være fristende at lade to modparter konfronteres direkte, så de kan forholde sig til hinandens synspunkter. Men det går ofte galt, når tiden er knap.

En politiker og en samfundsforsker mødtes i studiet i TVA 22/10. Det kom der ikke meget ud af. Nogle erklæringer, nogle korte tilkendegivelser, men hverken en samtale eller en acceptabel sagsfremlæggelse.

Bedre gik det ikke, da hele to medarbejdere skulle diskutere salmonellaproblemer med to eksperter. 4 personer, der sidder på spring for at komme til orde på meget kort tid, kan ikke behandle et sagforhold ordentligt.

Derimod kan et emne ofte belyses alsidigt ved en skønsom krydsklipning, hvor parterne hver for sig får lejlighed til at fremsætte deres mening – uden at være underlagt en kommunikativ junglelov. Det så vi kort tid senere (TVA 1/11), da to personer (en læge og en pædagog) fremsatte deres klart forskellige opfattelser af de perspektiver, genteknologien tegner, bl.a. for bekæmpelsen af cystisk fibrose.

Jeg ved, at der også kan rettes indvendinger mod dén form; men når meningsudveksling under tidspres bliver til mundhuggeri, svækkes respekten for samtalens muligheder.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret