Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 43 Udtale
 

Udtale

af Jørn Lund, oktober 1989
af Jørn Lund, oktober 1989
BemærkBemærk
Dette er en ældre artikel som indeholder oplysninger der ikke længere er i overensstemmelse med gældende retskrivning!

Pogram, vudere, severe

En lytter skriver til DR: "I Deres udmærkede programmer hører jeg ofte om folketingets politiske patier, en by, der hedder Bodeaux, en anden, der hedder Maseille, en sevitrice der severer ... og jeg kunne blive ved". Brevet er stilet til DR's sprogpofessor, som hermed skal give en vudering af poblemet:

Iagttagelsen er rigtig: Mange dropper et r i optaktsstavelsen, dvs. den stavelse, der går forud for den betonede. Det irriterer en del lyttere, og ordenes kontur bliver da også mindre prægnant. Prøv derfor at fastholde udtalen med r.

Fænomenet er ikke nyt. Også i ældre tid kendes r-tab i ord som persille, person, kvarter, kartofler, margarine, portræt, organ, men der er ingen tvivl om, at tendensen er stærkest hos yngre, fx i ord som herbarium, portion, journalist, normal. Bærere af navne som Charlotte og Birgitte kan tale med om dette. Og lærere møder masser af stavefejl: vudere, kiopraktor og hyperkorrektioner (jf. Sprogbrev 42, som alle vel bærer på sig): birograf og terolog.

- Husk, at (en) modtager og (hun) modtager ikke udtales på samme måde, jf. (en) deltager og (han) deltager. Det sidste ord i hvert ordpar udtales "tar".

Et par trykfejl har indsneget sig i TVA; i nødtørftig (29/9) blev trykket lagt på første stavelse. Det skal ligge på anden stavelse. Det samme kan siges om motorerne.

De følgende udtalebemærkninger er næppe nye for Sprogbrevets læsere, men: kollega udtales med "skarpt g" (P3 15/9 og TVK 24/9). Når problemet optræder så tit, må det skyldes afsmitning fra flertalsformen kolleger, der kan have "blødt g". Men at forstå alt er ikke at tilgive alt.

Tusindvis af danskere hedder Pedersen, og mange af dem vil nødig kaldes "Peddersen". Respektér det (RA 9/10).

Kun få hedder Ingvar til fornavn, men de vil ikke udtales "Ingkvar" (Kbhs. Radio 29/9).

Det hedder Ungarn, men ungarsk, det sidste altså uden n (RA 10/10).

SAS taler om passagerer med -sj-, DSB om "passaserer". Følg i dette tilfælde SAS, om hvis mundtlige fremførelsesteknik der ellers kan siges et og andet. I TVA 1 /10 anvendtes formen passaser.

Lancere skal ikke udtales langsjere (P1 1/10).

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret