Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrevet nr. 100 Det flade a effektivt nedkæmpet
 

Det flade a effektivt nedkæmpet

af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994

Så gør dog noget!

Mange mennesker har et maskinelt sprogsyn: Sprog kan styres og reguleres som en maskine, man skal bare kende de rigtige greb og teknikker. Kombinerer man det med den æstetiske konservatisme, som indfinder sig hos de fleste, ja så fatter man jo ikke, at der tilsyneladende ikke gøres noget effektivt ved sproget i Danmarks Radio, skolen og samfundet som helhed. For nu at glæde og opmuntre denne gruppe utålmodige udfolder vi her en utopi om en ganske anderledes håndfast pædagogik, end den vi plejer at byde på i Sprogbrevet.

Det flade a effektivt nedkæmpet

Folketingets og dermed skolens, Sprognævnets og andre institutioners skrappere og mere beslutsomme kurs over for sprogligt sjusk og forfald begynder at bære frugt.

"Det flade a er nu praktisk talt forsvundet", siger en stolt og lykkelig formand for Dansk Sprognævn. "Naturligvis kan man stadig høre det engang imellem, men ikke mere i Folketinget, Danmarks Radio, TV 2 og hos lærere og elever i skolen".

En 35-årig lærer fra Helsingør Kommune, der ikke ville indordne sig, blev i sidste måned fyret for fladt a og fik ingen opbakning fra sin fagforening.

"Det næste vi tager fat på", fortsætter sprognævnsformanden, "er det forvrængede æ i ord af typen ratfærdighed, prast og framtid. Vi venter, at Finansudvalget i næste måned bevilger de 40 mio. kr. det koster at bringe indslag i biograferne og TV 2, at leje reklameplads til streamere på busser og taxier, at uddele balloner, klistermærker og T-shirts og at arrangere oplysnings- og propagandashows med store præmier".

En mindre sag er allerede i fuld gang. Gennem oplysningsspots i TV 2 og biograferne søger man at genindføre forskellen mellem skønt og selvom. Kampagnen er sponsoreret af Novo Nordisk og Morgenavisen Jyllands-Posten.

BemærkBemærk
Dette er en ældre artikel som indeholder oplysninger der ikke længere er i overensstemmelse med gældende retskrivning! Med Retskrivningsordbogen fra 2012 udgik majonæse, og mayonnaise er nu den eneste korrekte form.

Modermål-Foreningen oplyser, at man er tæt på at gå i gang med at udrydde stavemåden majonæse til fordel for den franske stavemåde. Ganske vist har det vist sig, at kun meget få husker, at der er to n'er i ordet, men, som et fremtrædende medlem af foreningen udtaler: "Hellere galt fransk end korrekt dansk". Planen er at gå videre med, at portræt, turist, nervøs, kontor og afløses af portrait, tourist, nerveux, comptoir og queue.

Det er også gået fremad med udryddelsen af dialekter og storbyudtale. Således er Hans V. Bischoff blevet fyret fra DR og Hans Engell ekskluderet af det Konservative Folkeparti. I begge tilfælde var grunden udpræget københavnsk udtale. Når det forekom mindre tydeligt hos Hans Engell, var grunden udelukkende, at han går med slips, men den slags går ikke mere, siger sekretæren i Undervisningsministeriets Sproglige Eksekutivkomité.

DR's to sprogkonsulenter er blevet afskediget og idømt en bod på 250.000 kr. for vanrøgt af deres opgave. I den anledning udtaler DR's tidligere generaldirektør: "Jeg tager hatten af for min efterfølger! I realiteten overtog han et sprogligt fallitbo. I ti år har d'herrer Hansen og Lund dokumenteret deres magtesløshed og pakket slapheden ind i følgagtig kulturradikal tolerance".

Flere menneskeretsorganisationer har protesteret mod, at der diskrimineres mod danskeres modersmål, hvis det ikke lige er rigsdansk.

"Det har overhovedet ingenting med diskrimination at gøre", udtaler Viller Kaspersen, formanden for den nystiftede Dansk Sproglig Aktions Peleton. "Vi har intet som helst imod, at de taler vestjysk i Vestjylland og bornholmsk på Bornholm, bare de bliver derovre og bliver holdt på en sikkerhedsafstand af mindst 25 m fra enhver mikrofon".

De nye straffebestemmelser for udansk sprogbrug har naturligvis også haft deres effekt. I de indtil nu 38 sager, som har været ført, har der dog kun været idømt betinget hæfte bortset fra et særlig groft tilfælde af fordi at. Folketinget forbereder for øjeblikket et lovforslag, hvorefter sprogsyndere vil kunne idømmes op til fire weekender med tvungen undervisning i grammatisk komma.

Viller Kaspersen fra Aktions Peletonen udtaler: "Der står i sangen om modersmålet, at 'da lo hun så hjerteligt, at alle lænker brast.' Men der er absolut ikke noget at grine ad, og denne gang skal vi nok sørge for, at lænkerne holder!"

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret