Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrev nr. 9 Udtale
 

Udtale

af Erik Hansen, maj 1986
af Erik Hansen, maj 1986

Der er problemer med ord der ender på -egen: skal de udtales som -een, så de rimer på skeen, eller skal de rime på vejen? Skal det altså være underleenhed eller underlejenhed (RA 12.5.86)? Der er ingen tvivl om at det er vejen der er fremtiden, men vi befinder os midt i udviklingen nu, og så kommer man let i tvivl. Men det er som sædvanlig sådan at den konservative udtale ikke støder eller forstyrrer nogen, mens de nye udtaler ophidser eller i det mindste distraherer de iltre sproghadere, som skriver læserbreve til Jyllands-Posten eller klager til Radiorådet. Man kan vælge at være ligeglad med dem, men hvis man vil indgå vrøvl, er her de sikre gammeldags udtaler: underleen(hed), overleen(hed), særeen(hed), liveen; det eneste ord der skal rime på vejen, er forlegen(hed): forlejen(hed).

Det var nok lidt for intolerant af mig at jeg i Sprogbrev nr. 8 anbefalede prømjéminister som den eneste rigtige udtale. Det må, som jeg er blevet gjort opmærksom på, også være i orden med præmjéminister og præmjéløjtnant. Men det vigtigste er altså , og her giver jeg mig ikke!

Verdens diktátorer (RA 27.4.86). Nej, det skal være diktatórer. De ord der ender på -or får hovedtrykket på o'et i flertal: motor – motórer, rektor – rektórer, faktor – faktórer, elevatorelevatórer, reaktor – reaktorer. Har vi været inde på dette før? Tjae...

"...han kunne ikke komme, han fik forfáld" (TVA 6.5.86). Der er to betydninger og to udtaler af forfald. Forfáld med tryk på sidste stavelse betyder dette at bygninger, maskiner el. andet på grund af manglende vedligeholdelse bliver i dårligere og dårligere stand; hertil tillægsordet forfálden: det meste af byen er i alvorligt forfáldforfáldet er vidt fremskredent. Så er der det forfald der betyder at en person er hindret i at overholde en aftale; det udtales med trykket på første stavelse: han kunne ikke komme, han fik fórfald.

Radioaktiv! Der er stor usikkerhed i DR om trykket i dette ord. Traditionelt skal trykket ligge på ak, og det er stadig det mest almindelige. Altså radioáktiv og tilsvarende radioaktivitét. Det vil jeg derfor anbefale.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret


Disse artikler kunne måske også have interesse