Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrev nr. 9 Deponi
 

Deponi

af Erik Hansen, maj 1986
af Erik Hansen, maj 1986

På Københavns Hovedbanegård er der et stort skilt hvor der står "Kontoret for fundne sager". Nedenunder står det samme på engelsk "Lost property office". Det er det samme kontor der menes, men det er to helt forskellige måder at benævne det på. Den danske betegnelse viser DSB's perspektiv, optimistisk og lidt stolt: se hvad vi har fundet! Den engelske betegnelse, kontoret for tabte sager, viser sagen som den ses af den rejsende der har mistet sin paraply og uden meget håb henvender sig på kontoret.

Hverdagen er fuld af den slags sproglige perspektiveringer. Når fx indenrigsministeren udtaler at det "bliver nødvendigt med en justering af personalebehovet", så er det administrationernes perspektiv: selvfølgelig skal ting justeres for at fungere godt og økonomisk. Men fra personalets synspunkt drejer det sig simpelt hen om at der skal fyres nogle, og sådan kunne det jo også være udtrykt sprogligt.

En ret ny perspektivering er depot (TVA 4.5.86) eller det nye ord deponi (et deponi); de bruges meget tit for det almindelige mennesker kalder losseplads. Der er flere fordele ved depot og deponi. For det første er det gamle og velkendte ord losseplads i sig selv ildelugtende og fører tanken hen på skidt og møg og rotter. Depot og deponi er renlige ord, som helt mangler lossepladsens hørm. Og depot minder om helt andre depoter, nemlig bankernes abstrakte service, renlige varelagre og øldepoter i danske provinsbyer. Endnu et raffinement er det at depot og deponi hører sammen med deponere, som nu også bruges om aflæsning af affald på lossepladser. Deponere er et renligt, næsten sterilt ord, men det allerfineste ved det er at der ligger i det at det der deponeres vil blive afhentet igen senere.

Med de lækre ord depot, deponi og deponere prøver myndighederne lige så stille at gøre lossepladserne acceptable. Det er virkelig perspektivrigt.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret