Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrev nr. 5 Kort
 

Kort

af Erik Hansen, januar 1986
af Erik Hansen, januar 1986

Provokere betyder på dansk "drille" eller "tirre", og fremprovokere er derfor et lige så godt ord som fremskaffe, fremhæve, fremsige, fremvise osv. Men der er mennesker der får ondt af at høre fremprovokere (RA 20.12.85), nemlig folk der husker den ganske uvedkommende kendsgerning at ordet på latin betyder "frem-kalde".

Hvis man ved tekstning af udsendelser lægger vægt på at være helt korrekt, skal man huske at der ikke bruges forkortelsespunktum ved metersystemets forkortelser. Der skrives altså km, m, l, hl, kg, g, cm, kHz, dB osv.

Både taxa og taxi står i ordbøgerne, og ordene betyder præcis det samme. Det første er kommet ind i dansk over tysk, det andet over engelsk eller fransk. Men der er den vigtige forskel at taxa er det mest udbredte, folkelige ord, mens taxi virker langt mere internationalt. Så man kan selv vælge....

Job er blevet meget almindeligt i de senere år i betydningen "arbejde", "ansættelse". Men der er grænser. For eksempel er det ikke rimeligt at tale om at Poul Hartling har jobbet som FN's flygtningehøjkommissær (TVA 10.12.85). Hvis det ikke skal være spøgende eller tilsigtet respektløst, skal det være posten, hvervet el. lign.

Både – og, såvel – som, hverken – eller er udtryk der består af to korresponderende ord. Og altså lige præcis disse ord. Man hører tit både...men også, hverken...men heller ikke, såvel...og, såvel...men også – især når der er langt imellem de to ord. Den slags fejl viser at forfatteren har tabt overblikket over sin egen tekst, og så gør lytterne det også.

NN, medlem af jødisk forsamling (TVA 12.1.86). Det var om svenske forhold, så det må være en gal oversættelse af församling, som betyder "menighed".

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret