Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrev nr. 42 Fornavn
 

Fornavn

af Jørn Lund, september 1989
af Jørn Lund, september 1989

Når vi har at gøre med børn og andre mennesker, vi kender godt, bruger vi formen du, ligesom vi kun anfører fornavn. Det følges normalt ad. Sådan er hovedprincippet – men der er unægtelig mange særregler.

Over for politikere og yngre medvirkende (eksperter osv.) anvendes efterhånden altid du-formen, men ikke fornavn alene. Man siger du, men ikke Poul til Schlüter, man omtaler socialdemokraternes førstemand som Auken eller Svend Auken, ikke som Svend.

Drejer det sig om kvinder, kan man ikke nøjes med at anvende efternavn: Bjerregaard om Ritt Bjerregaard, Dybkjær om Lone Dybkjær er ikke udbredt, men man kan iagttage ansatser (specielt i avisoverskrifter) til ændring af denne praksis. Den engelske premierminister kaldes undertiden blot Thatcher, Pia Kjærsgaard undertiden blot Kjærsgaard. Men efternavnet skal i sådanne tilfælde være sjældent. Man kan ikke omtale socialdemokraten Jytte Andersen som Andersen.

Går det an i til- og omtale af en ung kvinde at bruge fornavn i DR? Jeg har fået spørgsmålet i anledning af nogle indslag med og om Ulla Lyngsbye. I en tv-samtale brugte en forholdsvis ung medarbejder af samme køn formen Ulla i tiltale. Det kan virke påfaldende, navnlig på seere, der er ovre den første ungdom. Men det kan forklares som et sympatisk forsøg på at berolige en tydeligvis ængstelig samtalepartner.

Men det er ikke heldigt i omtale af samme person at nøjes med fornavn alene, hverken når man er programmedarbejder eller indkaldt ekspert. I en radioudsendelse på Kanal 1 (3/9) forekom der en del eksempler, og det kan give anledning til kritik.

Hele tiltalesystemet har været i bevægelse de sidste 30 år; det kan føre til usikkerhed hos den talende og fortolknings-problemer hos den lyttende. I medierne og i Folketinget kan brydningerne slå ud i lys lue. Vi har at gøre med noget, der varierer både med alder, køn, social status – og stilfornemmelse. Forslag til kurs: Brug både fornavn og efternavn, hvis du er i tvivl. Det vil så godt som altid virke rigtigt på så at sige alle lyttere. Læs evt. mere om udviklingen på feltet i Dansk Sprognævns publikation 'Sproget her og nu', 1988.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret