Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrev nr. 41 Forhåbentlig
 

Forhåbentlig

af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1989
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1989

"... et debatoplæg, der forhåbentlig vil kunne ægge til modsigelser og dermed stimulere til videre aktiviteter i de enkelte klasser" (elevhæfte fra DR). Skulle det ikke have været forhåbentligt, spørger forfatteren, som i al venskabelighed er uenig med redaktøren.

Dette med t på biord, der ender på -ig eller -lig er noget af det sværeste i den praktiske grammatik. Grunden er at der omkring århundredskiftet blev formuleret nogle regler, som ikke svarede til den faktiske sprogbrug, selv ikke i de bedste kredse. Derfor er reglerne mere eller mindre kunstige for de fleste sprogbrugere. Retskrivningsordbøgerne har lige siden 1923 trofast bragt reglerne, men har samtidig henstillet til lærere og andre vejledere om ikke at kræve dem overholdt i alle detaljer, men vise mildhed i bedømmelsen.

BemærkBemærk
Dette er en ældre artikel som indeholder oplysninger der ikke længere er i overensstemmelse med gældende retskrivning! Den seneste Retskrivningsordbog er fra 2012.

Den sidste Retskrivningsordbog (1986) bringer den grundigste og mest pædagogiske fremstilling af reglerne, men de er alligevel meget krævende, og næppe mange orker at læse dem. Men af § 38 fremgår det at det er valgfrit om man vil skrive forhåbentlig eller forhåbentligt i sammenhængen ovenfor.

Et praktisk råd, som næsten altid giver det rigtige resultat, er: Hvis du er i tvivl, så lad være med at sætte t på disse biord. Hele kunsten består faktisk i at komme i tvivl!

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret