Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrev nr. 4 Tryk
 

Tryk

af Erik Hansen, december 1985
af Erik Hansen, december 1985

Ordene forudsætning, efterretning, overbevisning og overlevering udtales dels med tryk på første stavelse: fórudsætning, éfterretning, óverbevisning, óverlevering, dels med tryk på stavelsen lige foran -(n)ing: forudsǽtning, efterrétning osv. Dette sidste er ikke, som mange tror, et nymodens påfund, men var almindeligt for 100 år siden.

Da mange lyttere og seere bliver fortørnede eller i det mindste distraherede af at høre forudsǽtning osv., er det nok bedst at holde sig til udtalerne med tryk på første stavelse: óverbevisning, fórudsætning osv. Folk der selv siger forudsǽtning osv. er altid tolerante og harmoniske mennesker som uden besvær respekterer udtaler der ikke er som deres egen.

Så er der professionel. Skal vi have trykket på -fes- eller på -nel?

Ord som ender på -nel har altid trykket på sidste stavelse: konfessionel, sensationel, redaktionel, exceptionel osv.; medmindre de har negativ forstavelse, for så ligger trykket der: utraditionel, irrationel.

Proféssionel er den eneste undtagelse; det er noget ret nyt, og der er næppe tvivl om at det er engelsk der ligger bag. Til gengæld er proféssionel så udbredt, næsten enerådende, at udtalen med tryk på -nel virker forstyrrende på de fleste.

Den der siger professionél har al logik og systematik med sig, men næsten hele det danske folk imod sig.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret