Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrev nr. 37
 

Sprogbrev nr. 37

af Erik Hansen, marts 1989

Udtale

Det betydningsfulde lille ord såmænd staves sådan som jeg har vist det, og ikke på nogen anden måde. Og udtalen er derefter: Det skal rime på mænd, ikke på vendt (TVA 15.2.89). Oprindelig er det en katolsk ed: "Så (sandt hjælpe mig Gud og hans hellige) mænd". Så det er altså noget med mænd!

Vi kan øjensynlig ikke slippe for udtalen præmjærminister (for prømjé-); men vi kan vel blive fri for stavemåden præmierminister (TVA tekst 6.3.89).

Kirsten Pedersen (TVA 9.3.89). Udtalen af dette efternavn skal ikke være den Storm P.-agtige Peddersen, men – Petersen.

Fornavnet på den ungarske leder Károly Grossz udtales ikke som det staves, men károj. Altså svarende til komponistnavnet Kodály, som alle vist ved udtales kodáj.

Og så fik vi igen værtslige ritualer (TVA 20.2.89) og íranske mordtrusler. Verdslig har stumt d, og iransk udtales med tryk på ansk – ligesom i japansk, amerikansk, albansk, cubansk, dominicansk, mexicansk, koreansk, afghansk, colombiansk, hawaiiansk, siciliansk, brasiliansk, liberiansk, ivoriansk, ecuadoriansk, århusiansk, venetiansk, peruviansk, boliviansk, trojansk, afrikansk, korsikansk, venezuelansk, tibetansk, nicaraguansk, javansk, kenyansk og mange andre.

Meteorologisk Institut burde tænke på at vort fædreland hedder Danmark, lige ud ad landevejen, og ikke Danmar (TVA 1.3.89 og mange andre gange).

Finansiere udtales nøjagtig som det staves, og absolut ikke finangsiere (RA 23.2.89); ordet hænger jo sammen med finans(er). Men det er rigtigt at personbetegnelsen finansier (el. financier) udtales på en slags fransk. Financier er i øvrigt det eneste af ordene der kan staves med c!

BemærkBemærk
Dette er en ældre artikel som indeholder oplysninger der ikke længere er i overensstemmelse med gældende retskrivning! Med Retskrivningsordbogen fra 2012 er der i mange forkortelser indført valgfrihed mellem store og små bogstaver. Dog staves 'aids' nu udelukkende med små bogstaver.
(Læs mere om Store og små bogstaver).

Forkortelser som skrives med lutter store bogstaver udtales normalt som en bogstavrække: DSB > de-æs-be osv. Efter det princip er AIDS > a-i-de-æs også det normale i DR (de-ær). Derfor også helst hå-i-ve-virus (HIV-virus), ikke hiv (P1 programlæsn. 10.3.89).

Engelsk

Det forholder sig ikke sådan som mange tror, at vi er ved at blive kvalt i engelske ord. Tværtimod er der så få i dansk, at de fleste er ganske uvant med dem og derfor har svært ved at forstå dem. Af den grund skal man enten undgå eller forklare udtryk som cool cash (P1 8.3.89), DSB står over for et boom (RA 11.3.89), det er naturligvis et must at besøge dette sted (P1 10.3.89).

Græske ord behøver man ikke være så forsigtig med: problem, idé, telefon, og alle kender hundredvis af latinske ord: station, privat, inkludere; lige sådan med fransk: nervøs, kupé, genere – for slet ikke at tale om tysk: begynde, erstatning, gemytlig. Havde vi lige så meget engelsk i sproget som vi har græsk, latin, fransk eller tysk, så var der ikke noget problem. Men engelsk er altså et rigtigt fremmedsprog, og derfor må man være tilbageholdende med engelske ord.

Hvad I dog siger!

"Det var direktøren i Brede der skaffede Grisen sit navn" (P1 1.3.89). Det drejer sig om lokalbanen fra Jægersborg til Nærum, og direktøren må altså have heddet hr. Gris!

"... men der skal vendes op og ned på nogle hellige køer" (RA 10.3.89). Ja, der har rigtig været gang i kovendingerne!

"Røveren er allerede idømt 4 års fængsel og en erstatning på 800.000 kr." (TVA 1.3.89). Den lille million må da i det mindste være et plaster på såret!

Forsigtig!

I sidste Sprogbrev nævnte jeg en lille serie ord, som jeg må advare mod, fordi halvdelen af os forstår dem på én måde, den anden halvdel på en anden måde. Her kommer et par stykker til.

På bekostning af betød indtil for få år siden 'til ulempe for': "Udvidelsen af den kommunale bingohal sker på bekostning af biblioteket". Men nu har udtrykket hos mange præcis den modsatte betydning, nemlig 'til fordel for': Det vil skade den franske bilindustri på bekostning af den tyske (P1 8.3.89). Bruger man på bekostning af i den oprindelige betydning, skal det samme udtrykkes: "Det gavner den tyske bilindustri på bekostning af den franske." Siger du altså "Omlægningen af matematikundervisningen sker på bekostning af danskundervisningen", så bliver du misforstået af halvdelen af lytterne – uanset hvad det er du mener!

Et andet ord der på lignende måde har skiftet fra én til den stik modsatte betydning, er forfordele. Den oprindelige betydning, som halvdelen af os tror er den eneste, er 'tildele for lidt', 'behandle uretfærdigt'. "Ved fordelingen af midlerne er biblioteksvæsenet blevet forfordelt" betyder altså at biblioteksvæsenet har fået mindre end andre. Den nye betydning, som halvdelen af jer tror er den eneste, er 'give for meget', 'give mere end de andre får': "Lise blev som sædvanlig forfordelt da der blev delt karameller ud." Og så kan man jo prøve at diskutere med sine omgivelser hvad følgende sætning egentlig betyder: "Lise blev forfordelt på Anders' bekostning".

Jeg ser ingen anden praktisk løsning på dette problem end at anbefale at man helt afstår fra at bruge på bekostning af og forfordele.

Sælunger

Jeg føler mig stadig forfulgt af babysæler (TVA 15.2. og 27.2.89). Ordet betyder bare 'sælunger'. Men nu er jeg begyndt at tro at de der siger det, mener at det er et godt ord og at kritikken er meningsløs. Hvis det forholder sig sådan, beder jeg om at man vil ringe eller skrive til mig og ved tålmodig argumentation sætte en stopper for min hadske hetz.

Sprogfejl

er tit noget der egentlig ikke ændrer betydningen, men bare virker forstyrrende. Fx hvis man siger dobbelt så meget end vi selv har brug for (TVA 21.2.89), staver betalingsballancen med to l'er (TVA 21.2.89) eller taler om forbydelse af Rushdies bog (TVA 7.3.89).

Men det er virkelig risikabelt ikke at holde imødekomme og imødegå ude fra hinanden. I TVA 2.3.89 oplystes det således at USA arbejder på en plan som kan imødegå udspillet fra Gorbatjov. Imødegå betyder 'standse' eller 'hindre', så det var formentlig imødekomme der skulle være brugt. Det betyder nemlig 'vise sig velvillig'. Når man imødegår en andens planer, forslag eller ideer, så modarbejder man dem; når man imødekommer ideer, hensigter eller ønsker, så tilslutter man sig og hjælper aktivt med.

Et andet problem er rømme. Det betyder 'forlade': Sovjet har nu rømmet Afghanistan, hvornår skal familien rømme huset? Ifølge ordbøgerne findes også betydningen 'tømme': nu har jeg rømmet (altså tømt) køleskabet. Denne betydning er næppe særlig livskraftig mere, men muligvis tilstrækkeligt til at en oplysning som følgende bliver flertydig: Politiet var for langsomme til at trække sig tilbage fra Christiania, efter at de havde rømmet fristadens værtshuse (TVA o. 15.2.89). Havde politiet tømt værtshusene for gæster, eller havde de selv været gæster? Man må nok anbefale kun at bruge rømme i betydningen 'forlade', men der er altså alligevel en vis mulighed for misforståelse ved ordet.

Klicheer

"... alt det der på en eller anden led betinger at det er en biograf det går godt for" (P1 10.3.89). Hvis man ikke kan undvære en kliché her, kunne man i det mindste have nøjedes med lissom. Den er kortere.

I musikafdelingen lytter man konsekvent musikken (P1 8.3.89). Alle andre steder lytter man til, men hører på. Selvfølgelig siger svenskerne, også i musikradioen, lyssna på, men det kan da ikke komme os ved.

I et indslag om de mange der begår selvmord ved at kaste sig foran tog, hed det konsekvent selvmordskandidat om selvmorderne (RA 3.2.89). Typisk eksempel på en tankeløs brug af en kliché. En selvmordskandidat er en der planlægger et selvmord, ikke en der begår eller har begået det.

Kort

"Den tyske komponist, Franz Danzig" (TV progr. læsn. 16.2.89). En ting er at man sætter forkerte kommaer, men man kunne da lade være med at læse dem op.

"I de sidste tyve år er antallet af unge mænd som tager livet af sig, stigende" (P1 12.3.89). Nej, det skal være har været når det er dansk.

"Parterne har skullet tage stilling til om hvorvidt de ønsker konflikt" (TVA 1.3.89). Om hvorvidt er under alle omstændigheder en hæslig sammenstilling, men når man nu uden videre kan undvære hvorvidt ...

Sent på natten kørte det hele ubehjælpeligt fast" (TVA 22.2.89). Skulle have været uhjælpeligt, nemlig 'definitivt', 'uopretteligt'. Ubehjælpelig er en uautoriseret sammenblanding med ubehjælpsom, der betyder 'klodset'.

"I sin hjemby er der næsten ingen der kender Karafis navn" (progr. læsn. 14.2.89). Måske er manden bedre kendt i sin hjemby!"

"En irsk advokats nedskydning har vakt opsigt" (progr.oversigt 16.2.89). Det må vel være "nedskydningen af en irsk advokat"?

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.