Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrev nr. 36 Kort
 

Kort

af Erik Hansen, februar 1989
af Erik Hansen, februar 1989

Det er ikke nogen alvorlig stavefejl at skrive førehund (TV-tekst 14.1.89), for sådan kunne det udmærket godt have været. Men det korrekte er 'førerhund'.

Derimod er underholdningsbidrag (P1 13.1.89) ikke til at forsvare. Underholdning ved vi alle hvad er; underhold er 'forsørgelse': den rige onkel sørger for den fattige students underhold, og det er derfor underholdsbidrag man giver en som man har pligt til at forsørge.

"Den ungarnsk fødte dirigent" (TVA 16.1.89). Nej, 'ungarsk'. Det er en uregelmæssighed i systemet at n'et ikke skal med når vi nu har det i Ungarn – men sådan skal det altså være. En lytter har yderligere i et brev bedt os om at minde om at Ungarn ikke skal rime på bundgarn, men på unggarn.

"... for at løfte den tunge arv efter RF 2, skal de nye redningsbåde ..." (TVA 19.1.89). 'At løfte den tunge arv' vil sige at føre noget vanskeligt videre som andre har påbegyndt, og det giver ikke mening i denne sammenhæng – eller rettere: en helt utilsigtet mening.

I TVA 23.1.89 fik vi at vide at man nu ville "åbne op for konkurrence fra udenlandske virksomheder". Åbne op! Det skal være enten åbne for eller lukke op for – og det sidste er vel at mærke 100 % korrekt.

Og så skal jeg minde om at når man nævner afsnit i Davids salmer i det Gamle Testamente, så hedder det salmer, ikke kapitler (P1 6.2.89).

"To studenter (i Prag) har meddelt at de vil brænde sig op i protest mod de mange frihedsrettigheder" (RA 15.1.89). Der var nu ikke tale om perestrojka-modstandere, så det skulle vel have været ... de mange overgreb mod frihedsrettigheder.

"... da han svor den nye amerikanske præsident ind" (TVA 24.1.89). Igen fænomenet falske venner. Det engelske udtryk swear in kan oversættes led for led, men på dansk hedder det nu tage i ed.

Man skriver dur og mol med lille bogstav, men det foran skal med stort når det er dur: A-dur, Fis-dur, med lille når det er mol: a-mol, fis-mol. Det har spørgeren gjort rigtigt hele tiden; til gengæld har han fejlagtigt stavet mol med to ll'er!

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret