Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrev nr. 34 Tekstning
 

Tekstning

af Jørn Lund, december 1988
af Jørn Lund, december 1988

Der har for et par uger siden været afholdt en weekend-konference for tv-tekstere og sprogfolk. Deltagerne kom fra alle de nordiske lande, og der var nok at tale om: Tekstningspraksis, døvetekstning, tekstning og sprognormer, oversættelsesproblemer, uddannelsesmuligheder osv.

TV-tekstningen påkalder sig stor interesse, alene fordi den kvantitativt omfatter op mod halvdelen af den tekstmasse, voksne danskere gennemsnitlig læser hver dag. Det er svært at finde noget sidestykke til det. Man må antage, at sprogpåvirkningen er betragtelig, og derfor må DR prioritere tv-tekstningen højt i det intensiverede sprogarbejde.

Som bekendt kan tv-teksten ikke gengive alle de ord, der siges i almindeligt taletempo. Ofte må der skæres drastisk ned. Herved kan sproget let blive reduceret til blotte informationer; det særlige stilpræg udviskes til fordel for det mere nøjsomme "rugbrødssprog". Men dygtige tekstere, der har tilstrækkelig tid til at varetage deres funktioner, mestrer alligevel at gøre skriftsproget til et egnet redskab for også det personligt formede udtryk.

Seerne har det med at bemærke, når noget går galt, og måske er der internt i institutionen en tendens til det samme. Men øges opmærksomheden generelt over for tv-tekstningen, og afsætter man tilstrækkelig tid til de forskellige opgaver, så kan resultaterne naturligvis blive bedre.

Tekstningen er ikke nogen detalje i helheden; karakteristisk nok kaldte jeg mit eget indlæg 'Tv-teksteren – den skjulte medtilrettelægger'.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret