Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrev nr. 33 Udtale
 

Udtale

af Jørn Lund, november 1988
af Jørn Lund, november 1988

Kirkeministeren skal udtales rækkendorf. Der er ingen grund til at vælge en tysk udtale.

TVA 5/11 omtalte et værk, der var blevet uopført. Tag r'et med i udtalen. Og tag l'et med i skolen. TVA 3/11 beskæftigede sig med Landbohøjskonen.

Om man siger Kømagergade eller Kømargade er mindre væsentligt. Begge udtaler har hævd i rigsmålet. Men det har udtalen med hørbart b ikke. I TVA 5/l1 sagde studieværten Kømargade, men reporteren tog b'et med.

Radioavisen har en fortræffelig medarbejder, der siger bir i stedet for bli(ve)r. Det er ikke en udtale, han selv har opfundet, det er en velkendt mindretalsudtale, men den må frarådes, i hvert fald i distinkt tale.

Der er stadig ikke noget, der hedder "premiereminister" (TVA 5/11), og lancere skal ikke udtales "langsjere". Psykiatriske patienter skal ikke omtales som "psykriatiske" tilfælde (TVA 26/10).

En sprogbevidst medarbejder ved TV-Provinsafdelingen er klar over, at trykket i et ord kun sjældent skifter under bøjning. Ældre rigsmål krævede betonet førstestavelse i martyr og satyr, men trykforskydning til 2. stavelse i martyrer og satyrer. I moderne rigsmål er tryk på 1. stavelse almindeligst i både ental og flertal. Men rigsmålet har stadig trykskifte i en række ord på -or: DOKtor-dokTORer, TRAKtor-trakTOrer, proFESsor-profesSOrer m.fl. Og hvad gør man så med ordet dæmon?

I ældre rigsmål skulle ordet udtales DÆmon i ental ubestemt form, men i flertal have trykskifte til dæMOner. Det forklarer medarbejderens modvilje mod at bevare trykket på første stavelse under bøjning. Men i øvrigt er der sket en ændring i rigsmålet. Mange siger dæMON, altså med samme tryk som i de andre bøjningsformer, og det vil jeg ikke indvende noget imod.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret


Disse artikler kunne måske også have interesse