Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrev nr. 31 Ukyndighed eller distraktion
 

Ukyndighed eller distraktion

af Jørn Lund, september 1988
af Jørn Lund, september 1988

De fleste sprogfejl har som baggrund, at den talende eller skrivende mangler kendskab til reglerne for opbygningen og brugen af sproget, eller at sprogbrugeren ikke er omhyggelig. Bliver man gjort opmærksom på distraktionsfejl – mellem venner: sjuskefejl – reagerer man med et "Nå, ja selvfølgelig". Drejer det sig derimod om ukyndighedsfejl, siger man "Nå! Det anede jeg ikke". I sidste tilfælde er modgiften ny viden, studier, belæring. Distraktionsfejl må derimod forebygges med ændrede arbejdsvaner og -vilkår. Medens faglig indsigt modvirker ukyndighedsfejl, må man gribe til (sprog)psykologiske foranstaltninger for at begrænse distraktionsfejlene. Alt for sjældent skelnes der klart mellem de to typer. Alt karakteriseres uspecificeret som 'sprogfejl'.

Der ligger ukyndighed bag udtrykket 'Folkeskolens Adgangsprøve' (RA 25/8). Det hedder Folkeskolens Afgangsprøve. Der ligger også ukyndighed bag brugen af udtrykket Hymnens lænker. Bryllupsguden hed Hymen. – I en kulturudsendelse (25/7) taltes der om specielle "ritueller". Det hedder ritualer. Og det hedder stadig hverken "kauktion" eller "garnision" (RA 18/8), men kaution og garnison.

Mange af sprogbrevenes bemærkninger tager sigte på at formidle viden om sprogregler. Men vi vil også gerne generelt skærpe opmærksomheden over for sproget, blandt andet for at undgå en del af distraktionsfejlene. Tilfældige fortalelser omtaler vi kun sjældent.

Der ligger manglende omhu bag det sproglige udtryk, når man bruger takket være og på grund af som synonymt. Man kan ikke tale om 'flere hospitalsindlæggelser end ventet, takket være aids' eller 'mange butikslukninger takket være Kartoffelkuren'. Mindre heldigt er det vel også at sige, at meteorologerne "lover uvejr".

Omhyggelige sprogbrugere skelner som regel mellem Skandinavien og Norden. Det sidstnævnte udtryk dækker helheden, medens Skandinavien oftest kun dækker Danmark, Norge og Sverige. Derfor var jeg ikke tilfreds med flg. passus fra TVA 25/7: "... fordi der er pasfrihed mellem Danmark og hele det øvrige Skandinavien".

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret