Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrev nr. 29 Udtale
 

Udtale

af Erik Hansen, maj 1988
af Erik Hansen, maj 1988

Prognose er et græsk ord sammensat af pro, som betyder 'fremad(rettet)' og gnōsis som betyder 'viden'. En udtale med tydeligt g er derfor at foretrække: pro-gnose (RA 25.4.88). Gennemskuer man ikke ordets opbygning, kommer man let til at dele det prog-nose, og så forsvinder g'et jo fra udtalen. Det nytter næppe at erklære denne danske udtale forkert, men gid vi dog aldrig havde fået den!

Man skriver garnison og udtalen er derefter. Det skal altså ikke være en garnisjonsby i Libanon (TVA 4.5.88), som om ordet endte på -tion.

Og så er jeg nu fuldstændig sikker på at jeg hørte "man mindedes våbens-tilstanden i Frankrig" (TVA 8.5.88). Det drejer sig om at våbnene er bragt til stilstand, og det hedder derfor våben-stilstand eller våbenhvile.

Forbindelser med st er øjensynlig meget svære, men der er ingen vej udenom. Det hedder restskat, ikke resskat (RA 8.5.88), det skal være retslæge, ikke raslæge (TVA 9.5.88), og sundhedsministeren hedder Laustsen, ikke Lausten (RA 6.5.88). Og forsætte er nærmest blevet reglen, lige indtil nytår hvor fortsætterne dukker op med et t som ikke skal være der. Hvad med at gøre det omvendt, altså fortsætte hele året, og forsæt til nytår?

Stadsstuen skal have udtalt sit stads som i julestads, og absolut ikke som i stadsbibliotek. Stadsstuen er den fine stue, og det er stads i betydningen 'pragt', 'pynt' (TVA 4.5.88).

Der er mange forstyrrende fejl mht. tryk (frasering), fx i RA 20.4.88: "Stilles der er sådant krav (nl. om oplysning om atombevæbning) bliver skíbene báre vǽk". Meningen må have været "... blíver skíbene báre vǽk". Blive væk med tryksvagt blive betyder 'forsvinde ved en fejltagelse'; blive vǽk med trykstærkt blive betyder 'holde sig borte'.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret