Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrev nr. 28 Orddannelse
 

Orddannelse

af Erik Hansen, april 1988
af Erik Hansen, april 1988

En absolut venlig lytter har skrevet og kraftigt opfordret DR's folk til ikke at sige torturere, men derimod tortere.

Det skal man nok ikke rette sig efter. Begge ordene er flere hundrede år gamle i dansk, og de har begge været med i Retskrivningsordbogen lige fra 1955. Det er rigtigt at tortere tidligere har været den mest udbredte, men torturere er nu formentlig lige så almindelig en form. Den er dannet efter et klart og anerkendt mønster: censur – censurere, figur – figurere, struktur – strukturere, kontur – konturere, tortur – torturere. Der er absolut intet at indvende mod torturere som ordform. 

BemærkBemærk
Dette er en ældre artikel som indeholder oplysninger der ikke længere er i overensstemmelse med gældende retskrivning! Med Retskrivningsordbogen fra 2001 er der valgfrihed mellem grundliggende og grundlæggende.

Så er der nogle læsere der har gjort opmærksom på at jeg i sidste Sprogbrev foreslår at man siger grundliggende i stedet for fremmedordet basal – det burde have været grundlæggende eller tilgrundliggende, mener man. Begge disse ord står i Retskrivningsordbogen, mens grundliggende mangler. Jeg vil nu alligevel forsvare denne form.

Grundlæggende er et godt ord til afløsning af basal, og det burde jeg have nævnt. Helt godt er ordet nu ikke, for basal er ikke noget med at lægge grund, men derimod med at ligge til grund, derfor virker grundlæggende lidt skævt på mange. Tilgrundliggende er heller ikke godt, for det har en meget bogstavelig betydning, nemlig 'som er udgangspunktet eller begrundelsen for': "... i regeringens redegørelse. De tilgrundliggende rapporter er udarbejdet af ..." . Det betyder jo slet ikke det samme som basal; yderligere kan noget ikke være mere eller mindre tilgrundliggende, og i mit eksempel stod der jo netop: "... for nu at starte med det mest basale". Og endelig er grundliggende ikke nogen skæv og ulogisk orddannelse, i al fald er der mange helt korrekte ord efter samme skema, med bortfaldet forholdsord; vi siger jo ikke: isøvndyssende, modnordgående, tilhimmelråbende, men søvndyssende, nordgående, himmelråbende, sideløbende, dybdeborende, langs- og tværgående, glædestrålende, vej- og søfarende, faretruende, terrængående, sengeliggende, lærerstuderende, øretæveindbydende, harmdirrende, hjerteskærende osv.

Grundliggende er med i Nudansk Ordbog som et hæderligt ord, og det fortjener også en plads i Retskrivningsordbogen. Men grundlæggende er absolut det sikreste!

En lytter har i en tekst fra TVA set formen tillidsvækkende og spørger om det ikke skulle have været tillidvækkende, når ordet betyder noget med at 'vække tillid'.

Begge former findes i Retskrivningsordbogen i samme betydning, så det må være i orden, ligesom med opsigtvækkende og opsigtsvækkende. Men er tillidsvækkende da ikke til at misforstå? Det kan være noget der vækker tillid, eller det modsatte, noget der svækker tillid.

Jo, hvis man virkelig gør sig umage for at se bort fra både sammenhængen og grammatikken, så kan man sagtens misforstå ordet tillidsvækkende. Alle sammensætninger med tillid har -s: tillidsfuld, tillidsmand, tillidskrise, tillidssag osv. Derfor behøver man ikke være i tvivl om at tillidsvækkende består af tillids + vækkende. Drejede det sig om et ord med betydningen 'som svækker tilliden', skulle det nok så logisk skrives tillidssvækkende. Det ville man ikke være i tvivl om hvis man havde sans og respekt for modersmålet og dets indretning. Men da der altid findes folk som ved sorg og selvskabt plage skal mistænkeliggøre sproget, er tillidsvækkende altså mistænkeliggjort i betydningen 'som vækker tillid', og den kunstige og usystematiske form tillidvækkende opstod.

Og det er absolut den du skal bruge hvis du ikke orker at diskutere ligegyldige ting med dine lyttere og seere.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret