Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Sprogbrevet Sprogbrev nr. 24 Synsvinkel
 

Synsvinkel

af Jørn Lund, december 1987
af Jørn Lund, december 1987

"Nu skal der styr på det offentliges udgifter til lægerne". Sådan lød optakten til et TVA-indslag 2/12, og det var vel at mærke ikke et citat fra en person, der skulle have udtalt det. Den indgang er ikke neutral, den antyder, at der p.t. ikke er styr på de nævnte udgifter. En indledning som "Nu får de syge mindre hjælp" ville ikke være mindre neutral. Begge er måske fængende, men de er også betænkelige. Nogle vil mene, at lægeudgifterne ligger på et rimeligt niveau og er under kontrol, andre er utilfredse. Selv et indslag, der redegør for kritik af udgifternes størrelse, bør lede mere værdifrit ind i problemstillingen. – Jeg ved godt, at medarbejderne bestræber sig på at orientere nøgternt, og jeg erindrer om, at sidste sprogbrevs bemærkninger om 'sygehusejerne' forsøgte at anholde en sprogbrug, der trak i den modsatte retning. (Jo, sprogbrug kan godt være fælleskøn!)

"Finansloven sikret", hed det i RA 8/12. Heller ikke den overskrift er værdifri. Selv om mange formodentlig er tilfredse med, at vi ikke skal høre mere om finansloven i denne omgang, er der jo også nogle, der havde ønsket den forkastet. Og sikret giver udtryk for, at en beklagelig usikkerhed er erstattet af en ønskværdig sikkerhed.

Værdiladningen bliver måske tydeligere, hvis man forestiller sig, at en forkastelse af finansloven blev omtalt således: "Nedstemning af finansloven sikret", eller hvis et indslag fra Sydafrika blev introduceret med overskriften "Apartheid sikret i resten af dette århundrede". Når ordet sikre bruges i sådanne forbindelser, er man glad for, at det gik sådan.

Apropos finanser: Sprogbrevet er blevet gjort opmærksom på, at DR's bilfinansieringsordning er lanceret som en bilfinancieringsordning. Må vi bede om et s, når dansk ortografi nu for én gangs skyld er lige ud ad landevejen!

RA fortalte 14/12 følgende nyhed: "Andelsbanken bliver slået sammen med Hellerup Bank". Formuleringen er ikke forkert, men den er alligevel ikke heldig. Normalt vil man i sådan en sammenhæng nævne den mindre enhed før den større. Hvis svenskerne havde taget Hesselø fra os, ville man vel heller ikke have kundgjort, at Sverige var blevet slået sammen med Hesselø.

En engelsk avis meddelte engang, da Storbritannien var afskåret fra omverdenen, at kontinentet var blevet isoleret. Sådan kan det selvfølgelig siges.

Sprogbrevet, der udkom månedligt i perioden september 1985 til august 1995, var Danmarks Radios blad indeholdende sproglige iagttagelser gjort blandt DR's forskellige programmer mv. Brevet blev skrevet af Erik Hansen og Jørn Lund og udgivet af DR's Personalekursus/DR's Uddannelsescenter/TV-Udviklingsafdelingen og DR-forlaget.

Læs hele nummeret